Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 4.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 5.Gatavošanās Eiropadomei 2017. gada 22. un 23. jūnijā (debates)
 6.Prezidenta D. Trampa lēmums anulēt ASV dalību COP 21 klimata nolīgumā (debates)
 7.Svinīgā sēde - Kotdivuāra
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsošana)
  8.2.Pieprasījums atcelt Rolandas Paksas imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.Pieprasījums atcelt Mylène Troszczynski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.5.Iebildums pret deleģēto aktu: zaļais maksājums (balsošana)
  8.6.Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (balsošana)
  8.7.2016. gada ziņojums par Serbiju (A8-0063/2017 - David McAllister) (balsošana)
  8.8.2016. gada ziņojums par Kosovu (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (balsošana)
  8.9.2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (balsošana)
  8.10.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (balsošana)
  8.11.Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (B8-0396/2017) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.2016. gada ziņojums par Serbiju (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.2016. gada ziņojums par Kosovu (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (B8-0396/2017)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 13.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.Tādas Eiropas atjaunošana, kas ir balstīta uz vērtībām, nostiprināta ar efektīvām demokrātiskajām iestādēm un veicina plaukstošu ekonomiku taisnīgā un saliedētā sabiedrībā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Turpmāki pasākumi saistībā ar "Panamas dokumentiem" un tiesiskums Maltā (debates)
 17.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (debates)
 18.Ārvalstu investīcijas stratēģiskās nozarēs (ES pasākumi) (debates)
 19.Bērnu nabadzība (debates)
 20.Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma - Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (debates)
 21.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 22.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 23.Ostu aplikšana ar nodokļiem (debates)
 24.Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 26.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1091 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5053 kb)
Juridisks paziņojums