Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 14 czerwca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 4.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (debata)
 6.Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (debata)
 7.Uroczyste posiedzenie - Wybrzeże Kości Słoniowej
 8.Głosowanie
  8.1.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)
  8.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: płatność z tytułu zazieleniania (głosowanie)
  8.6.Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (głosowanie)
  8.7.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (A8-0063/2017 - David McAllister) (głosowanie)
  8.8.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (głosowanie)
  8.9.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (głosowanie)
  8.10.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (głosowanie)
  8.11.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (B8-0396/2017) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (B8-0396/2017)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (debata na aktualny temat)
 16.Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (debata)
 17.Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 18.Inwestycje zagraniczne w sektorach strategicznych (działania UE) (debata)
 19.Ubóstwo dzieci (debata)
 20.Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się - Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (debata)
 21.Skład Parlamentu: patrz protokół
 22.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 23.Opodatkowanie portów (debata)
 24.Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1091 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5053 kb)
Informacja prawna