Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 14 iunie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 5.Pregătirea Consiliului European din 22-23 iunie 2017 (dezbatere)
 6.Decizia Președintelui Trump de a retrage SUA din Acordul privind schimbările climatice COP21 (dezbatere)
 7.Ședință solemnă - Côte d'Ivoire
 8.Votare
  8.1.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (vot)
  8.2.Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Cerere de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.5.Obiecție la un act delegat: plata de ecologizare (vot)
  8.6.Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (vot)
  8.7.Raportul pe 2016 privind Serbia (A8-0063/2017 - David McAllister) (vot)
  8.8.Raportul pe 2016 privind Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (vot)
  8.9.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (vot)
  8.10.Situația din Republica Democratică Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (vot)
  8.11.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (B8-0396/2017) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Raportul pe 2016 privind Serbia (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Raportul pe 2016 privind Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Situația din Republica Democratică Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (B8-0396/2017)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 15.Refondarea unei Europe bazate pe valori, ancorate în instituții democratice eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (dezbatere)
 18.Investițiile străine în sectoarele strategice (acțiuni UE) (dezbatere)
 19.Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)
 20.Agenda europeană pentru economia colaborativă - Platformele online și piața unică digitală (dezbatere)
 21.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 22.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 23.Fiscalitatea porturilor (dezbatere)
 24.Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1091 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5053 kb)
Notă juridică