Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 15 juni 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli
  4.2.Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet
  4.3.Människorättssituationen i Indonesien
 5.Uttalanden av talmannen
 6.Utskottens sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Marine Le Pens parlamentariska immunitet (omröstning)
  7.2.Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli (RC-B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017) (omröstning)
  7.3.Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (RC-B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017)
  7.4.Människorättssituationen i Indonesien (RC-B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017)
  7.5.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (omröstning)
  7.6.Europeisk agenda för delningsekonomin (A8-0195/2017 - Nicola Danti) (omröstning)
  7.7.Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) (omröstning)
  7.8.Den humanitära situationen i Jemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) (omröstning)
  7.9.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (B8-0405/2017, B8-0406/2017) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  8.2.Europeisk agenda för delningsekonomin (A8-0195/2017 - Nicola Danti)
  8.3.Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)
  8.4.Den humanitära situationen i Jemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)
  8.5.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (B8-0405/2017, B8-0406/2017)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Större interpellationer (debatt)
  11.1.Firandet av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn
  11.2.Videodelningsplattformar och redaktionellt ansvar
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande