Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

15. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου