Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 3. juli 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.Anmodning om beskyttelse af immunitet: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 11.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 13.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 17.Arbejdsplan
 18.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (forhandling)
 19.Europæiske standarder (forhandling)
 20.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) (forhandling)
 21.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (kortfattet forelæggelse)
 22.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (kortfattet forelæggelse)
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 24.Private sikkerhedsfirmaer (kortfattet forelæggelse)
 25.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (kortfattet forelæggelse)
 26.På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (kortfattet forelæggelse)
 27.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (kortfattet forelæggelse)
 28.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 29.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 30.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (540 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2855 kb)
Juridisk meddelelse