Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ερμηνείες του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (συζήτηση)
 20.HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (540 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2855 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου