Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 3. heinäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 7.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 11.Työjärjestyksen tulkinnat: ks. pöytäkirja
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovan tasavallalle (keskustelu)
 19.Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (keskustelu)
 20.Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti B- ja C-virustartuntaepidemiat (keskustelu)
 21.Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (lyhyt esittely)
 22.Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (lyhyt esittely)
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 24.Yksityiset turvallisuusalan yritykset (lyhyt esittely)
 25.Työolot ja epävarmat työsuhteet (lyhyt esittely)
 26.Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (lyhyt esittely)
 27.Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (lyhyt esittely)
 28.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 29.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 30.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (540 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2855 kb)
Oikeudellinen huomautus