Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Wykładnie Regulaminu: Patrz protokól
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów): Patrz protokól
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 17.Porządek obrad
 18.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (debata)
 19.Normy europejskie dla XXI wieku (debata)
 20.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (debata)
 21.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)
 22.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (krótka prezentacja)
 23.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 24.Prywatne firmy ochroniarskie (krótka prezentacja)
 25.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (krótka prezentacja)
 26.W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (krótka prezentacja)
 27.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (krótka prezentacja)
 28.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 30.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (540 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2855 kb)
Informacja prawna