Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 3 juli 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 7.Begäran om fastställelse av immunitet: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 17.Arbetsplan
 18.Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (debatt)
 19.Europeiska standarder för 2000-talet (debatt)
 20.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (debatt)
 21.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (kortfattad redogörelse)
 22.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (kortfattad redogörelse)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 24.Privata säkerhetsföretag (kortfattad redogörelse)
 25.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (kortfattad redogörelse)
 26.En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (kortfattad redogörelse)
 27.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (kortfattad redogörelse)
 28.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (540 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2855 kb)
Rättsligt meddelande