Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2015/2084(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0210/2017

Testi presentati :

A8-0210/2017

Discussioni :

Votazioni :

PV 04/07/2017 - 6.8
CRE 04/07/2017 - 6.8

Testi approvati :

P8_TA(2017)0282

Discussioni
Martedì 4 luglio 2017 - Strasburgo Edizione rivista

6.8. Norme minime comuni di procedura civile (A8-0210/2017 - Emil Radev) (votazione)
PV
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев, докладчик. – Г-жо Председател, уважаеми колеги, щастлив съм днес да представя пред Вас доклада относно създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство. Безспорно е, че този проект е от общоевропейски интерес. Дискусиите за хармонизиране на гражданския процес в Европейския съюз стартираха още преди две десетилетия с представянето на т. нар. доклад Storm. Като резултат от това Европейският съюз прие мерки с цел сближаване на правилата в гражданското производство на държавите членки, които обаче не са достатъчни.

Призовавам Европейската комисия да предложи директива с конкретни препоръки за създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство на ниво Европейски съюз. На гражданите трябва да се предостави правомощието да се позовават на основното право на справедлив процес и ефективно средство за защита  където и да се намират в Съюза, както и да могат да отстояват тези права и да сезират съдилищата в другите държави членки толкова лесно, колкото и в своята държава членка.

Това предложение трябва да се разгледа като първа стъпка в процеса на по-нататъшната хармонизация и сближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите членки и на създаване в по-дългосрочен план на Европейски гражданскопроцесуален кодекс.

 
Avviso legale