Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 5.2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana (debates)
 6.Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (debates)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (balsošana)
  8.2.Konvencija par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos un paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšana (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (balsošana)
  8.3.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (balsošana)
  8.4.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (balsošana)
  8.5.Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (balsošana)
  8.6.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
  8.7.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (balsošana)
  8.8.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (B8-0436/2017) (balsošana)
  8.9.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (balsošana)
  8.10.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  8.11.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (balsošana)
  8.12.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (balsošana)
  8.13.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (B8-0436/2017)
  9.6.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.2016. gada ziņojums par Turciju (debates)
 13.Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide (debates)
 14.ES rīcība ilgtspējības jomā - Augsta līmeņa politiskais forums ilgtspējīgas attīstības jautājumos (debates)
 15.Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates)
 16.Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos (debates)
 17.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 18.Nesenie meža ugunsgrēki Portugālē un Spānijā: ES reaģēšanas instrumenti un novēršanas un civilās aizsardzības procedūras (debates)
 19.Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā (debates)
 20.Tiesas 2017. gada 16. maija nolēmums par ES un Singapūras BTN (debates)
 21.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 22.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 23.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1188 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5272 kb)
Juridisks paziņojums