Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 6. juli 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Andragender (jf. protokollen)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede - Grænseoverskridende udveksling af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (forhandling)
 7.Hvalfangst i Norge (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Sagerne vedrørende nobelprismodtagerne Liu Xiaobo og Lee Ming-che
  8.2.Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac
  8.3.Burundi
 9.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Afstemningstid
  11.1.2016-rapporten om Tyrkiet (A8-0234/2017 - Kati Piri) (afstemning)
  11.2.Mandatet for et midlertidigt udvalg om terrorisme (B8-0477/2017) (afstemning)
  11.3.Sagerne vedrørende nobelprismodtagerne Liu Xiaobo og Lee Ming-che (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (afstemning)
  11.4.Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (afstemning)
  11.5.Burundi (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (afstemning)
  11.6.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  11.7.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (A8-0097/2017 - Max Andersson) (afstemning)
  11.8.Grænseoverskridende udveksling af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (A8-0102/2017 - Max Andersson) (afstemning)
  11.9.Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (afstemning)
  11.10.En europæisk indsat for bæredygtighed (A8-0239/2017 - Seb Dance) (afstemning)
  11.11.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.2016-rapporten om Tyrkiet (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.En europæisk indsat for bæredygtighed (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (forhandling)
  15.1.O-000029/2017: Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød
  15.2.O-000044/2017: EU-hær
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (553 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2749 kb)
Juridisk meddelelse