Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 11. september 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet – indstilling af proceduren
 8.Anmodning om beskyttelse af immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument): se protokollen
 17.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 18.Arbejdsplan: se protokollen
 19.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forhandling)
 20.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (forhandling)
 21.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (forhandling)
 22.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 23.Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (kortfattet forelæggelse)
 24.En rumstrategi for Europa (kortfattet forelæggelse)
 25.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (kortfattet forelæggelse)
 26.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (kortfattet forelæggelse)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (544 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2915 kb)
Juridisk meddelelse