Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.55 i wznowione o godz. 15.05)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
Právne oznámenie