Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

15. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling