Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 12 september 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Walvisjacht in Noorwegen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen (debat)
 4.Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering (debat)
 5.Het fipronilschandaal: hoe kunnen we het Europees snellewaarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders verbeteren? (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marie-Christine Boutonnet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (stemming)
  7.2.Benoeming van Simon Busuttil tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité (B8-0503/2017) (stemming)
  7.3.Lijst van leden van de bijzondere commissie terrorisme (stemming)
  7.4.Overeenkomst tussen de EU en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (A8-0254/2017 - David Borrelli) (stemming)
  7.5.Overeenkomst tussen de EU en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (A8-0256/2017 - David Borrelli) (stemming)
  7.6.Tenuitvoerlegging van de bemiddelingsrichtlijn (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  7.7.De werking van franchising in de detailhandel (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (stemming)
  7.8.Een ruimtestrategie voor Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (stemming)
  7.9.Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (A8-0252/2017 - Milan Zver) (stemming)
  7.10.Intrekking van achterhaalde verordeningen inzake de sectoren van de binnenvaart en van het vrachtvervoer over de weg (A8-0228/2017 - Karima Delli) (stemming)
  7.11.Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (stemming)
  7.12.Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (stemming)
  7.13.Walvisjacht in Noorwegen (B8-0499/2017) (stemming)
  7.14.Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (stemming)
  7.15.Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (A8-0269/2017 - Maria Arena) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Een ruimtestrategie voor Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Walvisjacht in Noorwegen (B8-0499/2017)
  8.6.Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2018 (debat)
 12.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 13.De situatie in Noord-Korea (debat)
 14.Recente ontwikkelingen op het gebied van migratie (debat)
 15.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 16.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 17.Betrekkingen EU-Turkije (debat)
 18.De situatie in Venezuela (debat)
 19.De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (debat)
 20.De politieke betrekkingen van de EU met India (korte presentatie)
 21.Corruptie en mensenrechten in derde landen (korte presentatie)
 22.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 23.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1151 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5299 kb)
Juridische mededeling