Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 12. septembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Lov veľrýb v Nórsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (rozprava)
 4.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu (rozprava)
 5.Škandál týkajúci sa fipronilu: ako zlepšiť systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá (rozprava)
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  7.2.Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (B8-0503/2017) (hlasovanie)
  7.3.Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (A8-0254/2017 - David Borrelli) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (A8-0256/2017 - David Borrelli) (hlasovanie)
  7.6.Vykonávanie smernice o mediácii (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  7.7.Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (hlasovanie)
  7.8.Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (hlasovanie)
  7.9.Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (A8-0252/2017 - Milan Zver) (hlasovanie)
  7.10.Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy (A8-0228/2017 - Karima Delli) (hlasovanie)
  7.11.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (hlasovanie)
  7.12.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  7.13.Lov veľrýb v Nórsku (B8-0499/2017) (hlasovanie)
  7.14.Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (hlasovanie)
  7.15.Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (A8-0269/2017 - Maria Arena) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Lov veľrýb v Nórsku (B8-0499/2017)
  8.6.Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Výklad Rady týkajúci sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2018 (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Situácia v Severnej Kórei (rozprava)
 14.Aktuálny vývoj v oblasti migrácie (rozprava)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Vzťah Turecko – EÚ (rozprava)
 18.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 19.Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (rozprava)
 20.Politické vzťahy EÚ s Indiou (stručná prezentácia)
 21.Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 22.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 23.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1151 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5299 kb)
Právne oznámenie