Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 12. september 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Kitolov na Norveškem (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (razprava)
 4.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (razprava)
 5.Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (razprava)
 6.Izjava predsedujočega
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  7.2.Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU (B8-0503/2017) (glasovanje)
  7.3.Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  7.4.Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (A8-0254/2017 - David Borrelli) (glasovanje)
  7.5.Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (A8-0256/2017 - David Borrelli) (glasovanje)
  7.6.Izvajanje direktive o mediaciji (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (glasovanje)
  7.7.Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  7.8.Vesoljska strategija za Evropo (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (glasovanje)
  7.9.Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (A8-0252/2017 - Milan Zver) (glasovanje)
  7.10.Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorji prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga (A8-0228/2017 - Karima Delli) (glasovanje)
  7.11.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (glasovanje)
  7.12.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  7.13.Kitolov na Norveškem (B8-0499/2017) (glasovanje)
  7.14.Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (glasovanje)
  7.15.Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (A8-0269/2017 - Maria Arena) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Vesoljska strategija za Evropo (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Kitolov na Norveškem (B8-0499/2017)
  8.6.Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2018 (razprava)
 12.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)
 13.Razmere v Severni Koreji (razprava)
 14.Najnovejši razvoj dogodkov na področju migracij (razprava)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 17.Odnosi med Turčijo in EU (razprava)
 18.Razmere v Venezueli (razprava)
 19.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (razprava)
 20.Politični odnosi EU z Indijo (kratka predstavitev)
 21.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (kratka predstavitev)
 22.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 23.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1151 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5299 kb)
Pravno obvestilo