Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg Ediţie revizuită

9.10. Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură: Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (B8-0497/2017) (vot)
PV
Notă juridică