Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

9.10. Invändning i enlighet med artikel 105: Kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (B8-0497/2017) (omröstning)
PV
Rättsligt meddelande