Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции: вж. протокола
 3.Нова европейска програма за умения (разискване)
 4.Северен поток 2 (разискване)
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  5.1.Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха
  5.2.Габон: репресии срещу опозицията
  5.3.Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад
 6.Състав на комисиите: вж. протокола
 7.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (продължение на разискването)
  7.1.Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
 8.Време за гласуване
  8.1.Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (гласуване)
  8.2.Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (гласуване)
  8.3.Габон: репресии срещу опозицията (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (гласуване)
  8.4.Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (гласуване)
  8.5.Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (гласуване)
  8.6.Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (гласуване)
  8.7.Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (гласуване)
  8.8.Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (гласуване)
  8.9.Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  8.10.Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  8.11.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (гласуване)
  8.12.Създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (гласуване)
  8.13.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (гласуване)
  8.14.Бъдещето на програмата Еразъм + (B8-0495/2017) (гласуване)
  8.15.Нова европейска програма за умения (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Бъдещето на програмата Еразъм + (B8-0495/2017)
  9.5.Нова европейска програма за умения (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  12.1.Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)
  12.2.Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Решения относно някои документи: вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация