Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 14. september 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Petitsioonid (vt protokoll)
 3.Euroopa uus oskuste tegevuskava (arutelu)
 4.NordStream 2 (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum
  5.2.Gabon ja opositsiooni mahasurumine
  5.3.Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid
 6.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)
  7.1.Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord
 8.Hääletused
  8.1.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (hääletus)
  8.2.Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (hääletus)
  8.3.Gabon ja opositsiooni mahasurumine (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (hääletus)
  8.4.Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (hääletus)
  8.5.Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (hääletus)
  8.6.ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hääletus)
  8.7.ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hääletus)
  8.8.ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hääletus)
  8.9.Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  8.10.Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (hääletus)
  8.11.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (hääletus)
  8.12.Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomine (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (hääletus)
  8.13.ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (hääletus)
  8.14.Programmi „Eramus+“ tulevik (B8-0495/2017) (hääletus)
  8.15.Euroopa uus oskuste tegevuskava (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Programmi „Eramus+“ tulevik (B8-0495/2017)
  9.5.Euroopa uus oskuste tegevuskava (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  12.1.UNRWA kaotamine
  12.2.Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusalane teave