Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 14. rujna 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Predstavke: vidjeti zapisnik
 3.Novi program vještina za Europu (rasprava)
 4.Sjeverni tok 2 (rasprava)
 5.Rasprave o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  5.1.Kambodža, posebice slučaj Kema Sokhe
  5.2.Gabon: represija nad oporbom
  5.3.Laos, posebice slučajevi Somphonea Phimmasone, Lod Thammavong i Soukanea Chaithada
 6.Sastav odbora: vidi zapisnik
 7.Rasprave o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava
  7.1.Mjanmar, posebno položaj pripadnika zajednice Rohingya
 8.Glasovanje
  8.1.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (glasovanje)
  8.2.Kambodža, posebice slučaj Kema Sokhe (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (glasovanje)
  8.3.Gabon: represija nad oporbom (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (glasovanje)
  8.4.Laos, posebice slučajevi Somphonea Phimmasone, Lod Thammavong i Soukanea Chaithada (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (glasovanje)
  8.5.Mjanmar, posebno položaj pripadnika zajednice Rohingya (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (glasovanje)
  8.6.Sporazum između EU-a i Čilea o trgovini ekološkim proizvodima (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (glasovanje)
  8.7.Protokol uz Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea (pristupanje Hrvatske) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (glasovanje)
  8.8.Modernizacija trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (glasovanje)
  8.9.Produljenje europskog statističkog programa do 2020. (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  8.10.Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (glasovanje)
  8.11.Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (glasovanje)
  8.12.Uspostava Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (glasovanje)
  8.13.Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (glasovanje)
  8.14.Budućnost programa Erasmus+ (B8-0495/2017) (glasovanje)
  8.15.Novi program vještina za Europu (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.Sporazum između EU-a i Čilea o trgovini ekološkim proizvodima (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Budućnost programa Erasmus+ (B8-0495/2017)
  9.5.Novi program vještina za Europu (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 12.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
  12.1.Ukidanje agencije UNRWA
  12.2.Požari u Europskoj uniji ovoga ljeta
 13.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 14.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici: vidi zapisnik
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 17.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje
 
Rasprave
Revidirano izdanje
Pravna napomena