Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 2 oktober 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen (debat)
 15.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (korte presentatie)
 16.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 17.De strijd tegen cybercriminaliteit (korte presentatie)
 18.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (korte presentatie)
 19.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (361 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2104 kb)
Juridische mededeling