Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 3. října 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Členství v politických skupinách: viz zápis
 3.Stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (hlasování)
  4.2.Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
  4.3.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (hlasování)
  4.4.Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (hlasování)
  4.5.Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  4.6.Boj proti kyberkriminalitě (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (hlasování)
  4.7.Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
  5.1.Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Boj proti kyberkriminalitě (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Situace v Moldavsku
 10.Ukončení dětských sňatků (rozprava)
 11.Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 13.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (rozprava)
 14.Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004 (rozprava)
 15.Námitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (rozprava)
 16.Členství v politických skupinách: viz zápis
 17.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě - Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich - Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1033 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4806 kb)
Právní upozornění