Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (ψηφοφορία)
  4.2.Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  4.3.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  4.4.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (ψηφοφορία)
  4.5.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  4.6.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (ψηφοφορία)
  4.7.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάσταση στη Μολδαβία
 10.Εξάλειψη των γάμων παιδιών (συζήτηση)
 11.Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)
 14.Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από τη Ryanair και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 15.Αντίρρηση σε εκτελεστικό μέτρο: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία - Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών - Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1033 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4806 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου