Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (äänestys)
  4.2.Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  4.3.ICCAT:n yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (äänestys)
  4.4.Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (äänestys)
  4.5.Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (äänestys)
  4.6.Kyberrikollisuuden torjunta (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (äänestys)
  4.7.EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.ICCAT:n yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Kyberrikollisuuden torjunta (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Moldovan tilanne
 10.Lapsiavioliittojen lopettaminen (keskustelu)
 11.EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteet vuosiksi 2017–2020 (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (keskustelu)
 14.Ryanairin perumat tuhannet lennot ja lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2004 täytäntöönpano (keskustelu)
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteen vastustaminen: tieteellisten kriteerien vahvistaminen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (keskustelu)
 16.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset - Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti - Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1033 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4806 kb)
Oikeudellinen huomautus