Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 3 oktober 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties: zie notulen
 3.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (stemming)
  4.2.Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  4.3.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (stemming)
  4.4.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (stemming)
  4.5.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  4.6.De strijd tegen cybercriminaliteit (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (stemming)
  4.7.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (stemming)
 5.Stemverklaringen
  5.1.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.De strijd tegen cybercriminaliteit (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.De situatie in Moldavië
 10.De uitbanning van kindhuwelijken (debat)
 11.Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 13.VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (debat)
 14.Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de verordening inzake passagiersrechten 261/2004/EG (debat)
 15.Bezwaar tegen een uitvoeringsmaatregel: wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (debat)
 16.Samenstelling fracties: zie notulen
 17.Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen - Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten (debat) (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1033 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4806 kb)
Juridische mededeling