Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 4. oktober 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava)
 8.Sestava delegacij
 9.Čas glasovanja
  9.1.Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (glasovanje)
  9.2.Določbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  9.3.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Češkem (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (glasovanje)
  9.4.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (glasovanje)
  9.5.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.6.Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (glasovanje)
  9.7.Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (glasovanje)
  9.8.Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  9.9.Nasprotovanje izvedbenemu ukrepu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (B8-0542/2017) (glasovanje)
  9.10.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (B8-0540/2017) (glasovanje)
  9.11.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (B8-0541/2017) (glasovanje)
  9.12.Preprečevanje porok otrok (B8-0535/2017) (glasovanje)
  9.13.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (B8-0534/2017) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Nasprotovanje izvedbenemu ukrepu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (B8-0542/2017)
  10.5.Preprečevanje porok otrok (B8-0535/2017)
  10.6.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (B8-0534/2017)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Nadaljevanje seje
 13.Ustava, načelo pravne države in temeljne pravice v Španiji glede na dogodke v Kataloniji (razprava)
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Fiskalni pakt in njegova vključitev v pravni okvir EU (tematska razprava)
 16.Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016 (razprava)
 17.Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo (razprava)
 18.Interpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila) (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 20.Varnost na evropskih cestah (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo