Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie