Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 23. října 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Volba místopředsedy Evropského parlamentu: viz zápis
 7.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 10.Décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 12.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení): viz zápis
 15.Předložení dokumentů: viz zápis
 16.Plán práce
 17.Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)
 18.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami – Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek I (rozprava)
 19.Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (krátké přednesení)
 20.Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (krátké přednesení)
 21.Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění