Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Hääletused
  5.1.ELi ja Maroko vaheline Euroopa–Vahemere lennundusleping (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (hääletus)
  5.2.Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  5.3.Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (hääletus)
  5.4.Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine (A8-0309/2017 - Michał Boni) (hääletus)
  5.5.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (hääletus)
  5.6.Ebaseadusliku uimastiikaubandusega seotud kuriteod ja karistused (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hääletus)
  5.7.CE-märgisega väetisetooted (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hääletus)
  5.8.Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus (A8-0359/2016 - Michał Boni) (hääletus)
  5.9.Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (hääletus)
  5.10.Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine (vastuväide kooskõlas kodukorra artikliga 106) (B8-0567/2017) (jätkamine)
  5.11.Geneetiliselt muundatud maisile 1507 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (B8-0568/2017)
  5.12.Geneetiliselt muundatud sojaoale 305423 x 40-3-2 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (B8-0570/2017) (hääletus)
  5.13.Geneetiliselt muundatud rapsile MON 88302 x Ms8 x Rf3 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (B8-0569/2017) (hääletus)
  5.14.Paranduseelarve projekt nr 5: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine (A8-0301/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  5.15.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (A8-0298/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  5.16.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (B8-0565/2017) (hääletus)
  5.17.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (hääletus)
  5.18.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (A8-0292/2017 - Laura Agea) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Ebaseadusliku uimastiikaubandusega seotud kuriteod ja karistused (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.CE-märgisega väetisetooted (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (B8-0565/2017)
  6.6.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 11.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 12.Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (arutelu)
 13.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 15.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 16.Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum (arutelu)
 17.Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)
 18.Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1003 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4682 kb)
Õigusalane teave