Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU-johtajien asialistan (Yhteisen tulevaisuutemme rakentaminen) esittely (keskustelu)
 3.Istunnon uudelleen avaaminen
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Äänestykset
  5.1.EU:n ja Marokon välinen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimus (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (äänestys)
  5.2.Luvan antaminen Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  5.3.Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys: rahoitusosuudet (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (äänestys)
  5.4.Furanyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0309/2017 - Michał Boni) (äänestys)
  5.5.EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (äänestys)
  5.6.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (äänestys)
  5.7.CE-merkityt lannoitevalmisteet (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (äänestys)
  5.8.Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely (A8-0359/2016 - Michał Boni) (äänestys)
  5.9.Yhteinen kalastuspolitiikka: purkamisvelvoitteen täytäntöönpano (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (äänestys)
  5.10.Tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusiminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (B8-0567/2017) (jatkoa)
  5.11.Muuntogeenisen maissin 1507 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (B8-0568/2017)
  5.12.Muuntogeenisen soijan 305423 x 40-3-2 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (B8-0570/2017) (äänestys)
  5.13.Muuntogeenisen rapsin MON 88302 x Ms8 x Rf3 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (B8-0569/2017) (äänestys)
  5.14.Lisätalousarvioesitys nro 5/2017: rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen (A8-0301/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  5.15.Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten (A8-0298/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  5.16.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (B8-0565/2017) (äänestys)
  5.17.Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (äänestys)
  5.18.Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (A8-0292/2017 - Laura Agea) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.CE-merkityt lannoitevalmisteet (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (B8-0565/2017)
  6.6.Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Komission työohjelma 2018 (keskustelu)
 13.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 16.Toimittajien suojeleminen ja tiedotusvälineiden vapauden puolustaminen Maltassa: Daphne Caruana Galizian tapaus (keskustelu)
 17.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta (keskustelu)
 18.Perusoikeusnäkökohdat romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1003 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4682 kb)
Oikeudellinen huomautus