Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Vadovų Tarybos spalio 19-20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės („Mūsų bendros ateities kūrimas“) pristatymas (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas dėl oro susisiekimo (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (balsavimas)
  5.2.Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  5.3.Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (balsavimas)
  5.4.Kontrolės priemonių taikymas furanilfentaniliui (A8-0309/2017 - Michał Boni) (balsavimas)
  5.5.ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (balsavimas)
  5.6.Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsavimas)
  5.7.CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (balsavimas)
  5.8.Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą (A8-0359/2016 - Michał Boni) (balsavimas)
  5.9.Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (balsavimas)
  5.10.Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (B8-0567/2017) (tęsinys)
  5.11.Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (B8-0568/2017)
  5.12.Leidimas naudoti genetiškai modifikuotas sojas 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (B8-0570/2017) (balsavimas)
  5.13.Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (B8-0569/2017) (balsavimas)
  5.14.2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (EAR) didinimas (A8-0301/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  5.15.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (A8-0298/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  5.16.Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (B8-0565/2017) (balsavimas)
  5.17.Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (balsavimas)
  5.18.Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė (A8-0292/2017 - Laura Agea) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (B8-0565/2017)
  6.6.Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 11.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 12.2018 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 15.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (diskusijos)
 16.Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana Galizia atvejis (diskusijos)
 17.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (diskusijos)
 18.Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1003 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4682 kb)
Teisinis pranešimas