Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmes secinājumi un Vadītāju programmas ("Mūsu nākotnes kopīga veidošana") izklāsts (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Maroku (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (balsošana)
  5.2.Atļauja Francijai piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  5.3.Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide: finansiālais ieguldījums (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (balsošana)
  5.4.Kontroles pasākumu piemērošana furānilfentanilam (A8-0309/2017 - Michał Boni) (balsošana)
  5.5.ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (balsošana)
  5.6.Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsošana)
  5.7.CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (balsošana)
  5.8.Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām (A8-0359/2016 - Michał Boni) (balsošana)
  5.9.Kopējā zivsaimniecības politika — izkraušanas pienākuma īstenošana (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (balsošana)
  5.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošana (B8-0567/2017) (turpinājums)
  5.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 atļaušana (B8-0568/2017)
  5.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu sojas pupu 305423 x 40-3-2 atļaušana (B8-0570/2017) (balsošana)
  5.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu eļļas rapšu MON 88302 x Ms8 x Rf3 atļaušana (B8-0569/2017) (balsošana)
  5.14.Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 5: finansējuma nodrošināšana Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) palielināšana (A8-0301/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  5.15.Elastības instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (A8-0298/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  5.16.Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni (B8-0565/2017) (balsošana)
  5.17.Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (balsošana)
  5.18.Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai (A8-0292/2017 - Laura Agea) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni (B8-0565/2017)
  6.6.Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 11.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 12.Komisijas 2018. gada darba programma (debates)
 13.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (debates)
 16.Žurnālistu aizsardzība un mediju brīvības aizsardzība Maltā: Daphne Caruana Galizia lieta (debates)
 17.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (debates)
 18.Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1003 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4682 kb)
Juridisks paziņojums