Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 24 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 și prezentarea Agendei liderilor (Construirea viitorului nostru comun) (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Declarația Președintelui
 5.Votare
  5.1.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE și Maroc (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (vot)
  5.2.Autorizarea Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (vot)
  5.3.Întreprinderea comună pentru bioindustrii: contribuții financiare (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (vot)
  5.4.Supunerea furanilfentanilului unor măsuri de control (A8-0309/2017 - Michał Boni) (vot)
  5.5.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (vot)
  5.6.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (vot)
  5.7.Produsele fertilizante cu marcaj CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (vot)
  5.8.Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive (A8-0359/2016 - Michał Boni) (vot)
  5.9.Politica comună în domeniul pescuitului: punerea în aplicare a obligației de debarcare (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (vot)
  5.10.Reînnoirea aprobării substanței active glifosat (obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură) (B8-0567/2017) (continuare)
  5.11.Autorizarea porumbului modificat genetic 1507 (obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură) (B8-0568/2017)
  5.12.Autorizația pentru soia modificată genetic 305423 x 40-3-2 (obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură) (B8-0570/2017) (vot)
  5.13.Autorizația pentru rapița modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură) (B8-0569/2017) (vot)
  5.14.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017: finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență (A8-0301/2017 - Jens Geier) (vot)
  5.15.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (A8-0298/2017 - Jens Geier) (vot)
  5.16.Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (B8-0565/2017) (vot)
  5.17.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (vot)
  5.18.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (A8-0292/2017 - Laura Agea) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Produsele fertilizante cu marcaj CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (B8-0565/2017)
  6.6.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Reluarea şedinţei
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 11.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 12.Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (dezbatere)
 13.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 15.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (dezbatere)
 16.Protejarea jurnaliștilor și apărarea libertății mass-mediei în Malta: cazul lui Daphne Caruana Galizia (dezbatere)
 17.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (dezbatere)
 18.Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1003 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4682 kb)
Notă juridică