Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 24. októbra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. októbra 2017 a predloženie programu vedúcich predstaviteľov (Budovanie našej spoločnej budúcnosti) (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Hlasovanie
  5.1.Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (hlasovanie)
  5.2.Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  5.3.Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (hlasovanie)
  5.4.Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam (A8-0309/2017 - Michał Boni) (hlasovanie)
  5.5.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (hlasovanie)
  5.6.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  5.7.Hnojivé výrobky s označením CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hlasovanie)
  5.8.Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok (A8-0359/2016 - Michał Boni) (hlasovanie)
  5.9.Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  5.10.Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (námietka podľa článku 106) (B8-0567/2017) (pokračovanie)
  5.11.Povolenie geneticky modifikovanej kukurice 1507 (námietka podľa článku 106) (B8-0568/2017)
  5.12.Povolenie geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 (námietka podľa článku 106) (B8-0570/2017) (hlasovanie)
  5.13.Povolenie geneticky modifikovanej repky olejnej MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námietka podľa článku 106) (B8-0569/2017) (hlasovanie)
  5.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc (A8-0301/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  5.15.Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (A8-0298/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  5.16.Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (B8-0565/2017) (hlasovanie)
  5.17.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (hlasovanie)
  5.18.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (A8-0292/2017 - Laura Agea) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Hnojivé výrobky s označením CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (B8-0565/2017)
  6.6.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 12.Pracovný program Komisie na rok 2018 (rozprava)
 13.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (rozprava)
 16.Ochrana žurnalistov a obrana slobody médií na Malte: prípad Daphne Caruanovej Galiziovej (rozprava)
 17.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (rozprava)
 18.Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1003 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4682 kb)
Právne oznámenie