Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 25. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 3.Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus - Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (debates)
 4.Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
  7.2.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (balsošana)
  7.3.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0291/2017 - Bart Staes) (balsošana)
  7.4.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (balsošana)
  7.5.Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  7.6.Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  7.7.Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (A8-0294/2017 - Soraya Post) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Cīņa pret nelikumīgu imigrāciju un cilvēku kontrabandu Vidusjūras reģionā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 13.Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (debates)
 14.Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulējuma izveidošana - Prudenciālās prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (debates)
 15.Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Austrāliju - Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi (debates)
 16.Aviobiļešu rezervēšanas sistēmu neitralitāte un piekļuves ierobežošana lidojumu informācijai (debates)
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 18.Mehānismi reaģēšanai uz meža ugunsgrēkiem Spānijas ziemeļos un Portugālē (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 20.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums