Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 25 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE - Modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (dezbatere)
 4.Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (dezbatere)
 5.Reluarea şedinţei
 6.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 7.Votare
  7.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (vot)
  7.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (vot)
  7.3.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (A8-0291/2017 - Bart Staes) (vot)
  7.4.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (vot)
  7.5.Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  7.6.Modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  7.7.Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (A8-0294/2017 - Soraya Post) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Lupta împotriva imigrației ilegale și a introducerii ilegale de persoane în zona Mării Mediterane (dezbatere pe o temă de actualitate)
 13.Politicile economice ale zonei euro (dezbatere)
 14.Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată - Cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (dezbatere)
 15.Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Australia - Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (dezbatere)
 16.Neutralitatea sistemelor de rezervare a biletelor de avion și restricțiile de acces la informații privind zborurile (dezbatere)
 17.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 18.Mecanismele de răspuns la incendiile forestiere din nordul Spaniei și din Portugalia (dezbatere)
 19.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 20.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Notă juridică