Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 25. oktober 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU - Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (razprava)
 4.Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)
  7.2.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (glasovanje)
  7.3.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (A8-0291/2017 - Bart Staes) (glasovanje)
  7.4.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (glasovanje)
  7.5.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  7.6.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  7.7.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (A8-0294/2017 - Soraya Post) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja ljudi prek Sredozemlja (tematska razprava)
 13.Ekonomske politike euroobmočja (razprava)
 14.Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje - Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (razprava)
 15.Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo - Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (razprava)
 16.Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih (razprava)
 17.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 18.Mehanizmi za odziv na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem (razprava)
 19.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 20.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo