Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (συζήτηση)
 8.Χειμερινό σχέδιο για τους αιτούντες άσυλο (συζήτηση)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Σλοβακία
 10.Υποδοχή
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση των επιτροπών
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση της Ildikó Gáll-Pelcz) (ψηφοφορία)
  13.2.Εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  13.3.Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (ψηφοφορία)
  13.4.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.5.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.6.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.7.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.9.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.10.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  13.11.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (ψηφοφορία)
  13.12.Κράτος δικαίου στη Μάλτα (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (ψηφοφορία)
  13.13.Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (B8-0593/2017) (ψηφοφορία)
  13.14.Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  13.15.Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (B8-0589/2017) (ψηφοφορία)
  13.16.Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
  14.1.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Κράτος δικαίου στη Μάλτα (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (B8-0593/2017)
  14.4.Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (B8-0589/2017)
  14.6.Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνόδου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Η κληρονομιά του ολοκληρωτισμού της επανάστασης των Μπολσεβίκων του 1917 (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 19.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 20.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (συζήτηση)
 24.Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (συζήτηση)
 25.Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1106 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5142 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου