Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 7.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)
 8.Talviajan suunnitelma turvapaikanhakijoita varten (keskustelu)
 9.Juhlaistunto - Slovakia
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Valiokuntien kokoonpano
 13.Äänestykset
  13.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (Ildikó Gáll-Pelczin tilalle) (äänestys)
  13.2.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (Alexander Graf Lambsdorffin tilalle) (äänestys)
  13.3.Delegoitujen säädösten antamisaika (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (äänestys)
  13.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen- Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.11.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (äänestys)
  13.12.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (äänestys)
  13.13.WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (B8-0593/2017) (äänestys)
  13.14.Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (äänestys)
  13.15.Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (B8-0589/2017) (äänestys)
  13.16.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
  14.1.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (B8-0593/2017)
  14.4.Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (B8-0589/2017)
  14.6.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon uudelleen avaaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 18.Vuoden 1917 totalitaarisen bolševikkien vallankumouksen perintö (ajankohtainen keskustelu)
 19.Toisesta liikennepaketista tehty päätös (keskustelu)
 20.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 21.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 22.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 23.Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 24.Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (keskustelu)
 25.Venäjän asettama tuontikielto ja EU:n hedelmä- ja vihannesala (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1106 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5142 kb)
Oikeudellinen huomautus