Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 15 listopada 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Przesunięcie środków: patrz protokół
 7.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)
 8.Plan na zimę dla osób starających się o azyl (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Słowacja
 10.Powitanie
 11.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 12.Skład komisji
 13.Głosowanie
  13.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz) (głosowanie)
  13.2.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa) (głosowanie)
  13.3.Okres przyjmowania aktów delegowanych (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (głosowanie)
  13.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.11.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (głosowanie)
  13.12.Rządy prawa na Malcie (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (głosowanie)
  13.13.Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (B8-0593/2017) (głosowanie)
  13.14.Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  13.15.Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (B8-0589/2017) (głosowanie)
  13.16.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  14.1.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Rządy prawa na Malcie (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (B8-0593/2017)
  14.4.Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (B8-0589/2017)
  14.6.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)
 19.Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 20.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)
 21.Skład komisji: Patrz protokól
 22.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 23.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (debata)
 24.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (debata)
 25.Embargo rosyjskie: unijny sektor owoców i warzyw (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1106 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5142 kb)
Informacja prawna