Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Petice: viz zápis
 3.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) - Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (rozprava)
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína
  4.2.Teroristické útoky v Somálsku
  4.3.Madagaskar
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech: viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (hlasování)
  7.2.Teroristické útoky v Somálsku (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (hlasování)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (hlasování)
  7.4.Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  7.5.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (hlasování)
  7.6.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (hlasování)
  7.7.Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (hlasování)
  7.8.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (hlasování)
  7.9.Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) (B8-0590/2017) (hlasování)
  7.10.Boj proti nerovnostem jakožto nástroj k podpoře tvorby pracovních míst a růstu (A8-0340/2017 - Javi López) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) (B8-0590/2017)
  8.6.Boj proti nerovnostem jakožto nástroj k podpoře tvorby pracovních míst a růstu (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Rok 2018 jako rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou (rozprava)
 13.Předložení dokumentů: viz zápis
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 16.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 17.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
 19.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (518 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2565 kb)
Právní upozornění