Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2013(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0357/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0357/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 2
CRE 12/12/2017 - 2

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

2. Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – I start with an apology that we are starting five minutes late. We took the liberty of waiting a while for Commissioner Moscovici, who is on his way from the railway station. We will start now, because I believe that he will be with us in a few minutes.

The next item is the report by Petr Ježek and Jeppe Kofod, on behalf of the Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion, on the inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion (PANA Committee) (2017/2013(INI)(A8-0357/2017).

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek, rapporteur. – Mr President, I will inform the Commissioner later. First of all, I would like to thank the journalists involved in the leaks and revelations. They did a splendid job and this was investigative journalism at its best. It seems that the British media magnate, Lord Northcliffe, was thinking about Panama and other leaks when he famously said that ‘news is something someone wants suppressed’. Indeed, those who carried out the barbaric murder of Daphne Caruana Galizia aimed to suppress a similar kind of revelation. In my view, the work of journalists was not only key to the issues related to taxes and money laundering, but it was part of global proof of the paramount importance of traditional journalism in times of disinformation campaigns and distorted or entirely fake news.

I am proud that the European Parliament took the baton and established its Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA Committee) and has been delivering. In particular, those citizens who feel left behind and abandoned by globalisation and other developments may see the behaviour of some rich individuals and companies implicated in leaks as further evidence of the injustice of the world they live in. The European Parliament, after thorough investigations, puts forward clear recommendations on how to improve the situation. Furthermore, it has already presented some of these recommendations, the Commission has made some proposals and the Member States have taken some steps in the directions indicated.

Last week, for the first time, the EU published a list of tax havens. It took time and it has certainly not expanded, as some expected, but it is a first and important step. Stricter rules will apply when doing business with the listed countries as two important proposals made by the Commission refer to this list, namely the public country—by—country reporting proposal and a proposal on transparency requirements for intermediaries. Stricter reporting requirements will apply for multinationals with activities in listed jurisdictions or for intermediaries designing tax schemes routed through a listed country. To be credible, we should not only look outside the EU. Speaking about Member States, nothing is all shiny there. I would not perhaps go as far as Oxfam and consider Ireland, Luxembourg, Malta and the Netherlands to be tax havens per se, but some Member States are not very helpful in the fight against tax evasion and tax avoidance and for fairer taxation in general.

Tomorrow there will be another – hopefully final – trilogue meeting on the revisions of the Anti—Money Laundering Directive. This is an essential piece of legislation and, in my view, the one that directly answers the Panama Papers revelations. One of the remaining key issues is the level of public access to the register of beneficial owners of companies and trusts. The PANA Committee is in favour of the widest possible access without limitations. One of the significant PANA recommendations relates to the financial intelligence units in Member States. They must be strengthened and have appropriate resources and personnel at their disposal.

Before I conclude, I would like to thank Jeppe Kofod, my co—rapporteur, and the shadows and other colleagues for their work and cooperation. It has been a lot of work and we must get the best out of it in tomorrow’s vote.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod, rapporteur. – Mr President, let me start by thanking the co—rapporteurs, my co—rapporteur and the shadows for the work that we have done in the PANA Committee over the last one-and-a-half years. I would also like to be able to thank the Council, but I have to say that it has been very difficult for us in the PANA inquiry committee to have sincere cooperation with the Council. One of the things we should do is reform the way in which we deal with corporate tax policies in our European Union.

The Panama papers, as you all know, were at the time the largest leak – 11.5 million documents. It revealed that a corrupt global elite of politicians, celebrities and corporate leaders had been corrupted and that they do not only put themselves above tax laws, but also above the law as such. We looked into that world in the PANA Committee. We have seen that many heads of states and governments have used opaque structures to hide their assets, to avoid taxes, to do money laundering, and even to carry out criminal activities. This is really detrimental to the trust in our societies and to democracy. Therefore, we need to act on behalf of the citizens to clean up the mess that we have seen in the Panama Papers.

Our conclusions are clear. We have seen that EU legislation has not been properly implemented by Member States or enforced by the Commission, for example the Anti-Money Laundering Directive or the Directive on administrative cooperation in the field of taxation. We have seen that the Commission lacks resources and enforcement in this area; we have seen that some Member States grant golden visas to ultra-rich people and do not carry out the due diligence that they should. We have seen that sweetheart deals for big corporations multinationals like Apple, Nike, Starbucks and Ikea have been done by Member States. We have become caught in a sick race to the bottom on taxation and on regulation, and also sometimes on lack of implementation of our own EU legislation. Some of our EU Member States work to dilute and to avoid taking real steps in this field. We have had a secret working group in the Council – the Code of Conduct Group (Business Taxation) – for more than 20 years and they have not proven that they can end these harmful cross-border corporate tax regimes.

In our recommendations, we are clear that we need to see open doors and transparency, not only in the way we make corporate tax policies and anti-money laundering policies within the European Union, but also when it comes to intermediaries, banks, lawyers, wealth managers, accountants, the whole industry that lives to put these schemes in place.

We need a public EU register for beneficial ownership. We need a tax Europol to have true law enforcement for the people who commit these crimes. We need also to see that tax advisers face real sanctions if they engage in illegal behaviour. We need to end secrecy, tax secrecy and tax havens, and we also need to see that whistle-blowers are protected much better in European Union and also that we support investigative journalism that is doing the job that politicians should have done instead. What we see tomorrow is very important. We have in our recommendations 211 concrete recommendations to fight international tax evasion, tax avoidance and money laundering.

Tomorrow, we will see which political groups and which Members of this Parliament are ready not only to talk, but also to vote and to ensure that we have a progressive stand in this Parliament. Now it is time to act, and we want a minimum corporate tax rate in Europe in order to end the endless race to the bottom on corporate taxes and regulation. We need a good and sound list of tax havens, not only in third countries outside Europe, but also in our own family. We need to clean up our own mess within EU Member States and ensure that they also fulfil the highest standards. We have four countries in the EU, and we need to take action to ensure that they also fulfil the highest standards in order to fight tax evasion and avoidance.

 
  
MPphoto
 

  President. – I thank both rapporteurs for their work on what is, in my opinion, one of the key items on the agenda of this plenary. Like you, Mr Kofod, I regret that the Council did not take the opportunity to be with us.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je prends la parole devant vous aujourd’hui avec une certaine solennité, parce que nous sommes en train de conclure ensemble un cycle. Ce cycle – cette séquence politique – s’est ouvert très tôt dans votre mandat et aussi dans le mien, qui a été marqué par une succession quasi ininterrompue de scandales financiers fracassants. Ce Parlement européen était à chaque fois au rendez-vous avec les commissions TAXE 1, TAXE 2 et, aujourd’hui, PANA.

Je veux adresser, bien sûr, mes sincères félicitations aux deux rapporteurs, MM. Kofod et Ježek, à la commission d’enquête, à son président, M. Langen et à l’ensemble de celles et ceux qui ont contribué au rapport que nous évoquons ce matin. Si les travaux de la commission PANA trouvent aujourd’hui un aboutissement, je souhaite ardemment que les dynamiques qu’ils ont portées se prolongent. Je sais que votre Parlement, à cet égard, souhaite poursuivre ses travaux. Il le fera avec le soutien total de la Commission et avec le mien en particulier.

En matière de fraude et d’évasion fiscales, le travail n’est en effet pas fini, et j’irais même plus loin: il n’est jamais fini et ne sera jamais fini. L’imagination des fraudeurs et leur capacité à inventer de nouveaux mécanismes sont sans fin, et le combat doit donc aussi être sans fin et sans relâche. D’autres scandales viendront peut-être, et je dirais même, hélas, sans doute, car la nature humaine est ainsi faite, de même que la cupidité de certains. Cela appellera une nouvelle réponse déterminée de nos institutions, de la Commission et du Parlement, en particulier.

La mise en œuvre des avancées réelles que nous avons engrangées ces dernières années doit être effective, et nous avons encore largement besoin de l’élan politique insufflé par cette assemblée pour faire aboutir les nombreuses propositions qui sont sur la table.

Bref, si ce cycle s’achève ce matin, le momentum politique, celui de la priorité à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’optimisation fiscale et la planification fiscale agressive n’est pas achevé et ne doit pas s’essouffler. Ce serait d’autant plus regrettable que la Commission européenne et le Parlement ont travaillé – comme vous le savez – en étroite collaboration, pour ne pas dire main dans la main, avec la commission PANA comme avec ses prédécesseurs.

Il y a deux semaines encore, j’étais moi-même devant la commission PANA pour faire le point sur nos avancées après avoir longuement échangé avec la commission ECON sur notre agenda fiscal. Ce que je peux dire, trois ans après l’entrée en vigueur de cette nouvelle commission, c’est que cette collaboration a porté ses fruits: nous avons déjà imposé un changement complet de paradigme. Nous sommes passés pendant ces années – c’est d’ailleurs un mouvement international – de la culture du secret à celle de la transparence, du cloisonnement à la coopération entre administrations. Cela n’avait jamais été fait auparavant. Il n’y a pas de quoi être autosatisfait, le combat n’est pas terminé, mais nous avons beaucoup avancé et ce serait absurde de ne pas le dire.

Nous avons pu faire tout cela grâce à votre soutien et grâce à notre travail commun. Je forme donc un vœu: c’est que, demain, nous puissions poursuivre dans cette voie et même l’approfondir. C’est le Parlement – comme tout Parlement – qui doit décider de l’organisation de ses travaux, de la forme qu’ils prendront. Pour avancer encore, nous nous inspirons, bien sûr, de vos propositions, qui font un écho au rôle moteur que nous voulons, que je veux continuer à jouer à vos côtés contre la fraude et l’évasion fiscales.

Je vais donc commencer par revenir sur certaines de vos propositions pour montrer comment d’ores et déjà les agendas et les priorités de nos institutions convergent, et puis aussi montrer comment nous pouvons aller plus loin. Je vais les classer sommairement en deux ensembles: les actions qui visent à faire de l’échange d’informations entre administrations fiscales la norme et celles qui visent à pousser la transparence jusque dans les moindres détails et dans les moindres recoins.

Nous le savons tous, l’échange automatique d’informations est crucial pour empêcher les multinationales et certains contribuables, en général fortunés, de faire leur marché entre les codes des impôts nationaux. Votre rapport souligne, à juste titre, qu’il faut renforcer encore notre système sur ce point. Des progrès majeurs sont déjà visibles sur le terrain, avec la généralisation de l’échange automatique d’informations. Celui-ci a commencé à s’appliquer pour certaines catégories de revenus en 2015. Le premier échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a eu lieu à la fin de septembre 2017 et, en juin 2018, auront lieu les premiers échanges automatiques d’informations de nature fiscale sur l’activité des multinationales.

Quand la mise en œuvre est défaillante, la Commission n’hésite pas et n’hésitera pas à intervenir. À titre d’exemple, nous avons déjà ouvert 18 procédures d’infraction pour défaut de transposition de la directive sur la coopération administrative: une pour ce que l’on appelle DAC 1, 13 pour DAC 2 et neuf pour DAC 3. Idem pour la quatrième directive antiblanchiment: nous avons déjà engagé des procédures d’infraction à l’encontre de 16 États membres pour défaut de transposition.

Chacun doit bien sûr faire son travail pour que les résultats soient au rendez—vous à toutes les étapes: proposition, adoption et transposition effective sur le terrain. Évidemment, cette tâche n’est pas terminée. Plusieurs chantiers sont ouverts et lancés pour faire progresser encore l’échange automatique d’informations.

J’ai ainsi présenté, il y a moins de 15 jours, une proposition pour développer la coopération et la confiance entre administrations européennes pour enquêter plus efficacement sur les cas de fraude à la TVA. Vous savez que cette fraude à la TVA, notamment transfrontalière, est passive et qu’elle représente 50 milliards d’euros de pertes pour nos budgets nationaux au profit de la criminalité organisée et sans doute aussi du financement du terrorisme.

Les Paradise Papers ont mis encore davantage en lumière l’ampleur de cette fraude dans certaines juridictions sur des biens de luxe, comme les yachts ou les jets privés. Je dis au passage – je vais y venir un peu plus tard – à ceux qui nous disent «mais vous ne mettez pas de pays européens sur votre liste de paradis fiscaux» – je m’en expliquerai – que ce sont bien des pratiques européennes dont je parle et que nous devons bannir et combattre. Nous devons proposer de renforcer les pouvoirs de ce qu’on appelle «Eurofisc», qui est aussi la coopération entre l’administration fiscale et douanière, leurs partenaires européens, tels qu’Europol, OLAF et le tout nouveau Parquet européen.

Je sais que, en procédant de la sorte, nous marchons un peu sur les plates-bandes de la souveraineté des administrations fiscales et qu’il y aura des résistances. Pourtant, si on ne passe pas de la culture du chacun pour soi à une culture de coopération et de transparence, aussi entre administrations, alors on ne fait pas son travail. Je lance donc à nos États membres et à leurs administrations fiscales le message fort selon lequel il faut que cette coopération prenne place.

Votre rapport mentionne aussi la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) qui jouent un rôle essentiel. La Commission a publié, en juin, un rapport et des recommandations qui identifient tous les obstacles à cette coopération. Nous soutiendrons activement les travaux de la plateforme des cellules de renseignement financier. Nous prévoyons également de proposer une initiative en vue d’améliorer le partage transfrontalier de données financières. À côté de l’échange automatique d’informations, qui – je le répète – est la mère de toutes les réformes et à l’essence de tous les progrès, il faut maintenant encore davantage de transparence.

Les «Panama Papers» et plus encore les «Paradise Papers» ont mis en évidence le rôle des intermédiaires dans les montages d’évasion et d’optimisation fiscales. Votre rapport fait le constat d’un manque de transparence – et j’allais dire presque par définition – sur ces schémas d’optimisation agressifs. Nous le partageons pleinement.

Il faut faire la lumière sur ces arrangements entre amis qui lient, dans la plus grande opacité, des multinationales – pas toutes les multinationales –, des cabinets de conseil – pas tous les cabinets de conseil –, des cabinets d’avocats – pas tous les cabinets d’avocats – et des banques – pas toutes les banques. Je dis cela parce que je pense qu’il faut éviter de stigmatiser des professions. Je comprends tout à fait qu’elles s’en offusquent, mais en même temps il faut séparer le bon grain de l’ivraie. Ceux qui font leur travail dans le respect absolu des lois et de l’éthique et ceux qui manquent de le faire.

C’est pourquoi la Commission a proposé en juin que les intermédiaires déclarent systématiquement à l’administration fiscale du pays de leurs clients les schémas d’optimisation qui répondent à certaines caractéristiques – pas tous les schémas, certaines caractéristiques. Ces données seront accessibles à tous les États membres pour renforcer encore la coopération entre administrations. Je l’ai dit devant la commission PANA, je le redis ici devant la plénière: j’appelle à une adoption de cette proposition fondamentale par les États membres dans les six mois. Ne perdons pas de temps, cela doit se faire intégralement pendant cette mandature.

Enfin, la déclaration publique obligatoire pays par pays, que nous avons proposée l’an dernier, sera aussi une avancée capitale. J’insiste sur le terme «publique»: je pense qu’aujourd’hui, refuser la transparence, plaider l’opacité est quelque chose de totalement archaïque, qui appartient au passé. Ce sont de vieux réflexes de protection qui ne correspondent à rien aujourd’hui. Opposer transparence et compétitivité est un pauvre alibi. Oui, il faut aller vers la déclaration publique et il faut il y aller vite.

Contraindre les grandes entreprises à dévoiler le détail de leur activité dans chaque pays où elles opèrent, ou plutôt leur demander de le faire, permettra à chacun (aux citoyens, aux journalistes, aux parlementaires, aux ONG) d’exercer son droit, qui est un pouvoir de contrôle. Les derniers scandales nous rappellent à quel point le rôle de cette transparence et de ces acteurs du contrôle public est fondamental pour révéler au grand jour les pratiques frauduleuses. J’en profite pour vraiment saluer le travail des médias, du Consortium international des journalistes d’investigation, sans lesquels nous n’aurions pas fait autant de progrès.

Même si la coopération européenne en matière fiscale est absolument nécessaire, elle n’est certainement pas suffisante. Nous savons que les multinationales ou les riches particuliers utilisent des montages fiscaux à l’échelle planétaire pour se soustraire à l’impôt. À cet égard, je veux insister, bien sûr, sur la liste des pays tiers à haut risque de blanchiment ou de financement du terrorisme – c’est un outil fondamental. Une autre liste fondamentale est la première liste des paradis fiscaux, adoptée par les États membres la semaine dernière.

Je veux ici dire les choses très franchement. C’est un progrès: 17 pays ont été recensés pour manquement vis-à-vis des standards de bonne gouvernance, mais surtout – car c’est au moins aussi important – 47 pays se sont engagés à un très haut niveau politique à réformer leur système fiscal et à remplir les critères de bonne gouvernance fiscale. C’est donc une dynamique qu’il faut saluer. Pour autant, il faut aussi dire qu’il y a des insuffisances ou des incomplétudes. Je demande aux ministres des finances d’éviter toute naïveté sur les engagements des 47 pays de ce que l’on peut appeler «la liste grise», qui doivent changer leur législation fiscale au plus vite. Il faut suivre cela de très près et, si cela n’est pas le cas, noircir la situation. Je veux donc interpeller ici formellement et solennellement les États membres sur le suivi de ces listes.

Je les appelle d’abord à définir des sanctions nationales dissuasives. Nous devons tout faire pour maintenir la pression sur les pays membres, le principe du «name and shame» (dénoncer et blâmer) est une première avancée, mais il faut aller plus loin. C’est pourquoi il faut examiner les effets immédiats de l’adoption de la liste et son impact sur le déclenchement du Fonds européen de développement durable, sur celui du Fonds européen pour les investissements stratégiques ou plus largement sur la régulation financière de l’Union. Il faut trancher ces questions rapidement. Cela vaut pour les fonds européens; cela vaut aussi pour les institutions financières internationales, comme la BEI ou la BERD.

Je demande aussi – j’en finis, Monsieur le Président – aux États membres d’enfermer le suivi de ces premières étapes dans un calendrier à la fois serré et précis. Dans trois mois, nous devrions examiner la situation des pays touchés par les ouragans – nous leur avons donné un délai, il faut ensuite examiner cas par cas. Dans six mois, nous devons réexaminer l’ensemble des engagements et nous assurer qu’ils sont tenus. Dans un an, il faudra revoir la liste en faisant sortir ceux qui ont tenu leurs engagements – c’est bien le but – et ajouter ceux qui n’ont pas tenu parole.

Je sais que, sur certains bancs – je les comprends d’autant mieux que je partage cela – et au-delà de cet hémicycle, certains espéraient davantage de cette liste. Je partage ces attentes, mais je crois qu’il faut prendre cette liste pour ce qu’elle est – une première étape positive – et aller plus loin. Je sais qu’au passage se pose la question de nos propres États membres. Je le redis ici devant le Parlement – je sais que cela ne fait pas un tabac médiatique, mais c’est la vérité: on ne peut pas comparer la situation d’un quelconque pays de l’Union européenne avec tel ou tel paradis fiscal, c’est—à—dire systémique et systématique qui figure sur notre liste.

Mais il y a des pratiques, dans nos États membres, qui doivent être combattues, et dire qu’ils ne sont pas des paradis fiscaux ne signifie pas qu’il faut laisser ces pratiques continuer à se perpétuer tranquillement. Non, quand il y a de la fraude à la TVA ou quand des suspicions de fraude existent à Malte, à l’Île de Man, quand il y a aux Pays-Bas des législations qui apparaissent comme devant être déjà condamnées, je dis «accélérez». Il faut donc être absolument rigoureux avec cela et ne pas confondre des pratiques à combattre ou à bannir avec l’appartenance à une liste.

Mesdames et Messieurs les députés, je n’avais pas l’ambition de couvrir toutes les recommandations de votre rapport, cela aurait été encore plus long. Il est très exhaustif, mais je tenais à rappeler les grandes lignes du travail que nous accomplissons pour garantir une taxation plus efficace et plus juste dans l’Union européenne, conformément aux attentes de nos concitoyens et à vos recommandations. Je sais aussi que, vous, comme moi, nous savons que, pour aller plus loin, il faudra aussi changer la règle du jeu et passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée. Tout cela, votre rapport le dit ou le suggère, et je vous remercie. Je vous redis toute ma disponibilité pour continuer à collaborer pleinement avec votre assemblée dans la lutte contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales. Je sais que, dans ce combat, la Commission et le Parlement avancent, encore une fois, ensemble. Je sais que, pour vous, c’est une condition sine qua non et, pour moi, un appui absolument indispensable, dont je veux vous remercier en saluant, une fois de plus, le travail des rapporteurs et de la commission.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer, on behalf of the PPE Group. – Mr President, tax policy should be one of our key economic priorities, and it is, unlike in the past. We have actually achieved a lot. We have introduced new measures such as the Anti-Tax Avoidance Package (ATAP), we improved cooperation through the Directive on Administrative Cooperation and we are improving our efforts to fight money laundering through amendments to the Anti-Money Laundering Directive. We have also improved transparency, which is a very important part of this fight, and a lot of initiatives such as the Common Corporate Tax Base (CCTB) and tackling VAT fraud are on the table.

So progress has been made, but, as was revealed in the work of the PANA Committee, the mission is far from being completed. We need to improve enforcement, as was suggested, for example, in the Azerbaijan Laundromat hearing. We must make beneficial ownership information more available in order to fight money laundering, and the EU should use its soft and hard power more effectively to influence other countries.

Last, but not least, the Finance Ministers must agree to dismantle tax practices that are not in line with the mutual interests of the EU. At the same time, over-politicising the issue, proposing not functional, or even bad, measures that make good headlines and no progress, is not the way forward. That is why I believe that in the plenary vote we will substantially improve the report of the committee and the report will get broad support. As a consequence, we will strengthen our push for the Commission to fight in this area.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt, zum Abschluss der Arbeiten des Panama-Untersuchungsausschusses, gilt es Resümee zu ziehen.

Ich glaube, was wir feststellen können, ist – wie auch nach dem Abschluss der Arbeiten im Sonderermittlungsausschuss TAXE –, wie wichtig es ist, dass wir neben den Mitgliedstaaten hier als Bürgerkammer Europas – als Europäisches Parlament – gegen Geldwäsche und gegen staatlich organisierte Steuervermeidung, ins Feld ziehen.

Warum? Die Code of Conduct Group der Mitgliedstaaten und die sonstige Kooperation der Mitgliedstaaten sind unzulänglich. Kein Mitgliedstaat hackt – wie die Krähe – dem anderen ein Auge aus. Das ist die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, und nur, wenn wir als Europäisches Parlament hier entschlossen vorangehen, ungeachtet dessen, welche Regierung in einem Mitgliedstaat an der Macht ist, werden wir es auch schaffen, gegen Steueroasen und Orte, wo der Kampf gegen Geldwäsche nicht so betrieben wird, wie wir uns das vorstellen, auch tatsächlich vorzugehen.

Wir als Bürgerkammer haben die Möglichkeit, hier den Mitgliedstaaten nicht nur Grenzen aufzuzeigen, sondern sie auch zum Handeln zu bewegen. Wir als Bürgerkammer Europas sind in der Lage, den Druck in der Öffentlichkeit zu entfalten, der hinter verschlossenen Türen, wenn die Mitgliedstaaten diese Dinge diskutieren, mit Sicherheit nicht entsteht.

Dann werden wir hoffentlich auch in Zukunft zu besseren Listen von Steueroasen außerhalb der Europäischen Union kommen. Hoffentlich auch zu Listen mit Steueroasen innerhalb der Europäischen Union und den entsprechenden Listen von Ländern, die wir als Geldwäscheparadiese ansehen und gegen die wir vorgehen wollen.

(Der Präsident unterbricht den Redner.)

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – Г-н Председател, уважаеми колеги, най-напред бих искал да поздравя докладчиците и докладчиците в сянка и да благодаря на всички колеги, с които заедно работихме, за свършената работа. От създаването на тази специална комисия се проведоха седем мисии за установяване на факти по прането на пари и по данъчните измами – от февруари 2017 г. до септември 2017 г.

В допълнение към това бяха проведени двадесет и девет обикновени заседания, шестнадесет срещи на координаторите и серия публични изслушвания. Всичко това беше в изключително напрегната и строга времева рамка. Докладите в комисията PANA показаха колко е важно да имаме подходящи системи за бдителност и надзор.

Въпреки че все още има много проблеми, някои по-сериозни от други, бих искал да приветствам усилията на държавите членки, които активно се стараят да работят в борбата срещу незаконното данъчно облагане и схемите за изпиране на пари. Особено важно е да се говори за данъчните убежища и местата за данъчен рай. Важно е да не забравяме, че се полагат големи усилия и трябва да бъде постигнат и видим, и значителен напредък. Това е особено важно във времена като нашето – с безброй нови форми на заплахи за националната сигурност, гражданите и т.н.

Схемите за изпиране на пари не се използват само за лични облаги, но и както всички знаем – за финансирането на терористични дейности съвсем близо до нашия праг. Постигането на баланс между това да не спъваме икономическото развитие и да съхраним нашата сигурност не е лесна задача. Но трябва да се направи всичко възможно, за да защитим гражданите на държавите – членки на Европейския съюз. Считам, че широките дискусии, които имаме тук на тази сцена, ще допринесат за намиране на добри решения и за поддържане на отворения диалог.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, en esta comisión no hemos conocido quién era el filtrador de los papeles de Panamá, y afortunadamente, porque no habríamos podido protegerle. Y en este momento tenemos que acordarnos de los valientes. Los periodistas nos han dicho que temen las querellas multimillonarias. Pero Daphne Caruana ni tan siquiera; además de estar con el problema de querellas multimillonarias fue asesinada. Y su familia se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que siguen necesitando una comisión de investigación independiente y que no están siendo informados. Así que, le dimos su nombre a una sala para reconocer su memoria, pero tenemos que hacer algo más.

En esta comisión hemos tenido que revisar la legislación europea existente y su cumplimiento real, tanto en materia fiscal como financiera. Hemos tenido que evaluar qué falla en la lucha contra el blanqueo de capitales; cómo desaparecen los capitales en las haciendas públicas; cómo es posible financiar el terrorismo, el narcotráfico o la esclavitud sexual. Son los más graves delitos, los que más atacan a la libertad, los que más atacan al Estado de Derecho.

Y las guaridas del secreto financiero colaboran con intermediarios en los países ricos, donde están esos grandes patrimonios. Algunos de los más inteligentes asesores fiscales, abogados, entidades financieras, auditores y gestores de los grandes capitales y patrimonios han actuado en realidad como facilitadores de la evasión o la elusión. Y la elusión —ya se ha dicho— solo es posible si los Estados miembros la permiten activa o pasivamente. Y los supervisores financieros nacionales y europeos no funcionan suficientemente —esto hemos podido aprender—. Así que, si la clave de los graves delitos es esconder el beneficiario real del dinero, nosotros tenemos que sacarlo a relucir.

Hoy no está aquí el Consejo, y no me extraña, porque han sido cobardes con la lista y nosotros no podemos esperar más, comisario. Dentro de seis meses volveremos a hablar y usted seguramente nos dirá alguna cosa para animarnos, pero las cosas están así. Necesitamos transparencia.

 
  
MPphoto
 

   Miguel Urbán Crespo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente. No podíamos empezar esta intervención sin expresar nuestro agradecimiento a filtradores y periodistas. Sin su trabajo, esta comisión no habría sido posible, no se habría producido. Porque son los escándalos los que motivan que luego las instituciones tengan, justamente, que hacer comisiones como para demostrar que se hace algo contra la evasión fiscal. Si esta comisión ha demostrado algo es que este no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural. La evasión y la elusión fiscales son problemas estructurales. Y justamente por eso proponemos una comisión permanente, no más comisiones especiales. Una comisión permanente en el Parlamento Europeo.

Para muchos, la comisión de investigación ha sido, simplemente, un lavado de cara. Pero yo creo que de esta comisión hemos conseguido, en base al trabajo, sacar un buen informe: recomendaciones que no son vinculantes pero que son importantes para poder trabajar contra la evasión fiscal, una herramienta útil.

Pero muchos de los logros de esta comisión están en riesgo. Están en riesgo por las enmiendas de los Grupos ALDE y PPE, que quieren mutilar este texto mañana, eliminando elementos claves para la votación. Si esto se produce, estaremos dando una imagen tan bochornosa como la lista blanca de paraísos fiscales de la Comisión y del Consejo.

Tocqueville decía que la Revolución francesa comenzó realmente con una revuelta previa de los privilegiados. Hoy, doscientos años después, tenemos una revuelta de los privilegiados: los que no quieren pagar impuestos.

(El presidente retira la palabra al orador.)

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, it was the Greens/EFA Group that began the process of establishing the inquiry committee into the Panama Papers whose report we are debating today.

We have a report to be proud of, with strong recommendations to clamp down on tax avoidance, tax evasion and money laundering. Our recommendations include requiring an economic justification before offshore structures can be established and ensuring that EU funds can never find their way to tax havens. We hope that our friends in other Groups will support this strong action against tax cheating to respond to the public outcry against continuing scandals. Any weakening of this report’s proposals represents contempt for their views.

After months of evidence-gathering and inquiry and the further revelations of the recent Paradise Papers, there can be no excuse for inaction. The Commission must take immediate steps to turn these recommendations into legislative proposals. We also look to the Council to adopt the legislative proposals made in the aftermath of the Panama Papers, especially greater transparency for the activities of large companies and the revision of the anti-money laundering rules.

A failure by Member States to cooperate to fight tax evasion and tax avoidance means that too many proposals are blocked in Council, which demonstrates its contempt for our work by not even sending anybody to be present at this debate. To break this blockage, we call on Commissioner Moscovici to present a legislative tax proposal under codecision during 2018.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati alla conclusione di questa terza commissione che si è occupata del problema dei paradisi fiscali.

Ricordo che ci sono dei paradisi fiscali all'interno dell'Unione europea e questi paradisi fiscali sono riportati nella recente relazione Oxfam, e sono Lussemburgo, Irlanda, Malta e Paesi Bassi. Sono paesi che sono anche fondatori dell'Unione europea e che continuano a perpetrare una politica fiscale che va ad aggredire quella che è la possibilità dei paesi di recuperare le imposte dalle multinazionali, e noi dobbiamo fare il possibile affinché questo scandalo finisca.

La relazione non è vincolante, purtroppo, infatti si trova un ampio consenso in questo Parlamento. Il problema poi è nelle proposte legislative: noi vogliamo che il Consiglio riesca a lavorare bene su questo e trovi delle soluzioni e prenda a tesoro quello che sarà scritto nella relazione. Spero, ripeto, che nella votazione non venga depauperato un testo che comunque, per quanto non legislativo, sarà importante per dare una mossa a questo sistema.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar Moscovici! Eine konkrete Forderung des Panama-Untersuchungsausschusses wurde ja bereits erfüllt, nämlich die schwarze Liste nicht kooperationswilliger Staaten, die seit 5. Dezember vorliegt. Viele waren enttäuscht, dass sich darauf nur 17 Staaten fanden, kein einziges EU-Land, auch nicht einschlägige Steuerparadiese wie Guernsey oder Andorra und auch nicht die USA, die nicht mit den europäischen Steuerbehörden kooperieren wollen. Ganz im Gegenteil: Erst dieser Tage erging ein Schreiben von fünf EU-Finanzministern an den US-Finanzminister, in dem davor gewarnt wurde, dass manche der angedachten Regelungen im Rahmen der neuen Steuerreform gegen die WTO-Regeln und die Absprachen der OECD im Kampf gegen Steuervermeidung verstoßen.

Die schwarze Liste zeigt dennoch Wirkung; von den 92 angefragten Staaten haben nämlich 47 ihre Zusammenarbeit mit den EU-Finanzbehörden und eine Anpassung ihrer Steuergesetzgebung in Aussicht gestellt und sind auf einer grauen Liste gelandet. Es soll in Zukunft sogar Sanktionen gegen diese Staaten geben, vom Einfrieren von EU-Mitteln bis zu Maßnahmen auf Landesebene.

Die schwarze Liste ist aber nur eine Forderung des Berichts des PANA-Untersuchungsausschusses, viele andere Punkte sind noch offen. Hier ist großer Handlungsbedarf gegeben, denn den europäischen Haushalten gehen durch aggressive Steuerplanung jährlich 70 Milliarden Euro an Einnahmen verloren.

In finanzieller Hinsicht ein großes Thema ist der Mehrwertsteuerbetrug, 150 Milliarden Euro schlagen zu Buche. Und die Digitalwirtschaft, wo der Rat am 5. Dezember neue Vorschriften angenommen hat, mit denen es Online-Unternehmen erleichtert wird, die Mehrwertsteuerbestimmungen einzuhalten. Dem Kampf gegen Geldwäsche wird mit Überarbeitung der vierten Geldwäscherichtlinie begegnet. Ebenso soll es schon bald Vorschläge gegen Vermittler geben.

Es ist noch viel zu tun bei der Bekämpfung von Steuervermeidung. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Der PANA-Untersuchungsausschuss und TAXE 1 und TAXE 2 haben dazu beigetragen, dass eine Vielzahl konkreter Maßnahmen vorgeschlagen wurde, die zu mehr Transparenz und fairem…

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). –Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση περί φορολογικών παραδείσων στιγματίζοντας δήθεν κάποιους «ανήθικους» καπιταλιστές αθωώνει το σύστημα που τους εξασφαλίζει τα αποθηκευμένα εκεί κεφάλαια, που δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών καταθέσεων. Τελικά καταντάει και ανέκδοτο! Ομολογείτε δηλαδή ότι μετά τις αποκαλύψεις, που δεν εξυπηρετούν βέβαια τη διαφάνεια άλλα απλώς ανταγωνιστικά συμφέροντα, πολλαπλασιάστηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι φορολογικοί παράδεισοι.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με παζάρια εξαίρεσε απ’ τους φορολογικούς παραδείσους περιπτώσεις κραγμένες όπως τα νησιά Κέιμαν. Το συζητούμενο ψήφισμα επιμένει και προτρέπει σε διάκριση παράνομων και νόμιμων τακτικών φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, διαιωνίζοντας τα φορολογικά προνόμια του κεφαλαίου, που πληρώνει ο λαός με άγρια φοροεπιδρομή, όπως με την αύξηση του ΦΠΑ στα ελληνικά νησιά, που δοκιμάζονται.

Ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών, άρση κάθε απορρήτου, απαγόρευση off shore εταιρειών, έλεγχο κίνησης κεφαλαίων· μπορείτε να τα κάνετε αυτά; Όχι βέβαια, γιατί πάνε κόντρα στο DNA του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ελευθερία του κεφαλαίου να μετακινείται και να θησαυρίζει όπου μπορεί καλύτερα. Αυτό, ό,τι και να κάνετε, δεν βελτιώνεται. Μόνο ανατρέπεται.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Ujawnienie w 2016 r. papierów z Panamy spowodowało wielki skandal, ponieważ pokazało, na jak wielką skalę dochodzi w świecie do unikania płacenia podatków, uchylania się od opodatkowania i do prania brudnych pieniędzy.

Według szacunków Komisji Europejskiej łączne straty budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej tylko z tego tytułu sięgają 1 000 mld euro rocznie, a w skali świata tego typu praktyki mogą kosztować budżety poszczególnych państw ponad 3 000 mld dolarów. Ulubionym miejscem tych przekrętów są oczywiście tzw. raje podatkowe, ale generalnie chodzi o to, że to są jurysdykcje, które oferują sekretność, anonimowość i bardzo niskie stawki opodatkowania. Komisja śledcza wykonała bardzo dobrą pracę. Sprawozdanie, które otrzymujemy i o którym dyskutujemy, jest dobrym sprawozdaniem. Jego główne punkty zostały już zreferowane. Chciałbym powiedzieć, że moglibyśmy to sprawozdanie jeszcze bardziej ulepszyć, gdyby była lepsza współpraca pomiędzy grupami politycznymi w Parlamencie. Zwracam się w tym kontekście do grupy Socjalistów i Demokratów, żeby przed jutrzejszym głosowaniem wykazali się jeszcze pewną elastycznością i wyszli naprzeciw oczekiwaniom innych grup politycznych, dlatego że my w Parlamencie potrzebujemy bardzo silnego sygnału do opinii publicznej. Musimy mieć w tej sprawie poparcie całej izby. W związku z tym apeluje o to, żeby przed jutrzejszym głosowaniem dojść do pewnych kompromisów, które pozwolą na to, żeby cała izba głosowała za tym sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Sobre os Panama Papers, na mesma semana em que reunimos com o Conselho e a Comissão, na 9.ª ronda de negociações sobre a 5.ª diretiva para a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que se arrastam há oito meses por pura obstrução de alguns Estados-Membros, o Conselho persiste em negar acesso público aos registos de beneficiários efetivos de empresas e trusts e insiste em manter lacunas e escapatórias para a indústria da criminalidade financeira continuar a operar com impunidade.

Até a criação de uma Unidade de Informação Financeira Europeia foi ominosamente recusada pelo Conselho. Ora, avançar para a 5.ª diretiva resultou do imperativo de combater o financiamento do terrorismo depois dos ataques ao Bataclan, em Paris. Mas, apesar da retórica reformadora, escândalo após escândalo e ataque após ataque, certos Estados-Membros não querem realmente mudar.

A captura de governos europeus pelos interesses da indústria, da evasão fiscal e do branqueamento fica exposta na falta da ação coerente e decisiva pela justiça fiscal contra o crime financeiro, a corrupção e o financiamento do terrorismo. Malta, onde foi assassinada Daphne Caruana Galizia, é sinistro exemplo desta captura. Sabemos que o nosso trabalho no Parlamento Europeu, aliado à imprensa de investigação, que saúdo, pode fazer a diferença.

Graças à nossa pressão sobre o escândalo Luxleaks, a Comissária Vestager exigiu ao Governo irlandês que recuperasse os impostos que deixou poupar à empresa Apple e o Comissário Moscovici fez propostas inéditas e positivas.

Vamos prosseguir as investigações dos Panama Papers e dos Paradise Papers e esporemos os capturados, os corruptos, os encobridores e os criminosos, onde quer que se encontrem, e muitos estão aqui, na Europa, onde há muitos paraísos fiscais que não constam da lista recentemente aprovada pelo Conselho, cinicamente.

(A oradora aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento “cartão azul”, nos termos do artigo 162.º, n.º 8, do Regimento.)

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE), Pergunta segundo o procedimento "cartão azul". – Queria só perguntar-lhe se, aqui chegados, está finalmente convencida de que o Panamá é o Panamá, a Madeira é a Madeira, a Madeira não tem nada que ver com o Panamá, que quando trata a Madeira como se fosse o Panamá não ajuda a Europa mas, seguramente, prejudica Portugal. E finalmente, na ocasião, tendo em conta a sua parte final, talvez queira aproveitar para dizer qualquer coisa sobre o atual escândalo das Raríssimas, em Portugal, e aqueles que envolve, porque, enfim, é muito a sua área e a sua palavra talvez tivesse algum peso.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – A Madeira é a Madeira e quem a trouxe aqui foi o Senhor Deputado, e eu acho que a Madeira é um paraíso fiscal. Aliás, a justificação para os paraísos fiscais como a Madeira é a mesma no Luxemburgo ou em Malta: somos pequeninos, não temos recursos, logo, podemos entrar na criminalidade organizada. Poderia ser a droga, é a criminalidade de colarinho branco.

Do meu ponto de vista, isto não é aceitável, nem em Portugal nem em toda a União Europeia, e a Comissão tem aqui responsabilidades e não pode continuar a endossar situações como a Madeira. E em relação a quaisquer escândalos de corrupção, em Portugal, do José Sócrates às Raríssimas, ou o que quer que seja, eu serei primeira a fazer tudo para os expor...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, I am about to close the list for catch-the-eye in a couple of minutes. While we have a lot of requests for the floor from a number of the Groups, we still do not have any from two or three Groups, so I will give a few final minutes to attract the attention of the Chair for catch-the-eye and then I will close the list.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Kollegen, die Sie heute nicht da sind.

Wo sind sie eigentlich? Warum ist denn dieser Plenarsaal wieder mal gähnend leer? Nun hat der wichtigste Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode getagt – für anderthalb Jahre lang. Es ging um Steuerhinterziehung, kriminelle Aktivitäten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, um Anliegen, die von zentraler Bedeutung für unser aller Zukunft und für unsere Gesellschaft sind, und das Parlament scheint sich gar nicht dafür zu interessieren.

Warum ist denn der Plenarsaal heute nicht gepackt voll? Warum sind die Kollegen denn nicht gespannt darauf, was dieser Untersuchungsausschuss herausbekommen hat? Ich frage mich: Der Kollege Simon hat davon gesprochen, dass wir ein Bürgerparlament sind. Was sind wir denn? Wie wollen denn unsere Bürger verstehen, was wir gemacht haben, wenn hier nicht wenigstens zur Kenntnis genommen wird, welche Arbeit hier geleistet worden ist und wo die Missstände sind. Hier werden schwerste Vorwürfe gegenüber Mitgliedsstaaten erhoben, die die dritte Geldwäscherichtlinie nicht umgesetzt haben, sowie gegen die EU-Kommission, die dem nicht Nachdruck verliehen hat, dass das umgesetzt wird.

Auch gegenüber dem Parlament, das es über Jahre hinweg versäumt hat, irgendwie tätig zu werden, obwohl jeder wusste, dass diese Art von Steuerhinterziehung und Geldwäsche ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Lucke! Sie ziehen hier über die ganzen Kollegen her, die nicht da sind. Sie wissen ganz genau, dass in ungefähr 70 Sitzungsräumen, die es hier gibt, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Finden Sie diesen Populismus nicht etwas billig?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Simon! Manchmal gibt es in einem Parlament wichtige Dinge zu verhandeln, und ich glaube, heute haben wir eine solche Stunde, wo wir etwas Wichtiges besprechen. Da ist es den Kollegen auch zuzumuten, dass sie mal in den Plenarsaal kommen und an einer solchen Debatte teilnehmen oder ihr zumindest zuhören.

Was wir hier erlebt haben, ist ein großer Verstoß gegen Gerechtigkeit. Hier gibt es Reiche und Superreiche und Supereinflussreiche, die einfach nicht die Steuern zahlen, die sie zahlen müssten, die ihre Erträge in irgendwelche Steueroasen verlegen. Und Ihr Parteivorsitzender, der frühere Präsident dieses Parlaments Martin Schulz, hat Gerechtigkeit zu seinem zentralen Wahlkampfthema gemacht. Da frage ich mich: Warum sitzen nicht Sozialdemokraten in größerer Anzahl im Plenum, als es jetzt der Fall ist?

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, we have had an exchange of views on participation in this important report, but I would appreciate it if we could now focus on the substance and on the report itself.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señor presidente, señor comisario, por supuesto felicito a todos los miembros de la Comisión PANA por el trabajo realizado, ya que aporta, sin duda, una serie de elementos muy positivos para la lucha.

En tan poco tiempo solo puedo ir a lo esencial: ha dicho el señor comisario que agradecía el apoyo del Parlamento. Mire usted, no es apoyo, es exigencia. Es decir, esto es de una mayor importancia política de lo que uno se pueda imaginar. Cuando sale lo de Panamá y todo eso —dando las gracias a los periodistas que lo sacan—, algunos reaccionan por el morbo de un futbolista, de un superrico y tal, pero el pueblo sabe que la democracia y sobre todo el Estado europeo de bienestar están siendo atacados de manera injusta. No es europeo el que se lo programa sino el que trabaja. El adversario es el Consejo y hay que convencerle de que hay que ser mucho más ambicioso porque está en juego la democracia europea.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Mr President, it is ironic but hardly surprising that, just as the Panama Papers inquiry is finished, we are now faced with an even bigger offshore leak: the Paradise Papers. We urgently need a new committee to examine those Appleby revelations. Let us remember that there is a human cost to this system that allows the ultra-rich to avoid contributing to society in any meaningful way and which deprives communities of the public services they need. In Ireland, we have seen eight people die in the freezing cold on the streets in a period of 14 weeks as a result of a homelessness crisis largely caused by a lack of investment in social housing.

Our governments are not innocent bystanders in the corporate tax avoidance system. In many cases, they actively promote it. There is a political choice to be made by those in power. Either shield the financial secrecy of the super rich, or promote the rights and wellbeing of communities. You cannot do both. This Parliament has a role to play in setting the political agenda. We need to make the strongest possible statement calling for this rotten offshore system to be wiped out when we vote on this report.

 
  
MPphoto
 

  President. – I will now close the catch-the-eye list and I will not re—open it. We have a long list and we also still have a long list of scheduled speakers.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier im letzten Jahr und schon länger eine gute Arbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg gemacht.

Ich möchte mich ausdrücklich bei der Kommission bedanken, die vieles von dem, was wir hier bearbeitet haben, in Vorschläge übernommen hat. Was jetzt allerdings hier im Plenum vor unsliegt, das ist schon ärgerlich: Wir haben insgesamt 38 Änderungsanträge und split votes plus 12 weitere, also 50 Anträge der Christdemokraten, 34 der Liberalen, die darauf abzielen, diesen Bericht in aller Mehrheit zu schwächen.

Dabei geht es nicht um einige Details, sondern einige dieser Änderungsanträge oder Streichungsversuche zielen in das Herz dieses Berichts. Ich bitte Sie wirklich, sich das im Detail noch mal anzuschauen. Es ist nicht richtig, dass wir bei Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern die Selbstbeaufsichtigung bei der Geldwäsche beibehalten.

Liebe Liberale: Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten sind notwendig, wenn sie die Regeln nicht einhalten. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung bei den übelsten Verschiebungen von Zinsen und Lizenzgebühren. Genauso ist es falsch, wenn Herr Juncker für Mehrheitsverfahren eintritt, Sie aber genau diese Gesetzgebungsvorschläge nach Artikel 116 streichen.

Bitte überlegen Sie sich das noch mal!

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD). – Mr President, Merry Christmas to friends and foe alike. Over the last few years, this Parliament has come up with a plethora of tax reports. Time after time, the conclusions are the same. We need more taxes, we need higher taxes, and we need a harmonisation of tax policies. In the meantime, the European Commission is advocating a common consolidated corporate tax base (CCCTB) and last week the European Code of Conduct Group proudly announced a blacklist of tax havens. It seems the EU federalists want to punish the UK for taking a democratic decision to leave. This is why some EU politicians are telling journalists that the UK will be blacklisted as a tax haven after Brexit. By threatening us, you are proving once again that the only aim of these EU tax proposals is banning freedom and free competition. According to this Panama report, tax avoidance is the improper utilisation of tax regimes. What you do not seem to understand is that people have the right to keep the fruits of their labour. Tax ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you colleague, and thank you for your Christmas wishes, which I can reciprocate.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è convincente la sottile distinzione che il Commissario Moscovici, per giustificare l'assenza di Stati membri nella lista, ci ha proposto fra Stati che hanno qualche pratica irregolare e quelli che sono invece un sistema generale di protezione delle finanze occulte.

Io penso che questa distinzione un po' gesuitica del Commissario Moscovici venga utilizzata al contrario, possa essere utilizzata al contrario: avete messo nelle liste nere la povera Mongolia ed escludete il Lussemburgo, che è uno Stato in forma di paradiso fiscale. È un paradiso fiscale, per meglio dire, in forma di Stato, come tutti sappiamo. E però non c'è, non l'avete messo.

La relazione va un po' criticata perché non approfondisce, come si doveva approfondire, due aspetti: primo, il forte legame del tema dei paradisi fiscali con i capitali sporchi, mafiosi, irregolari, del traffico internazionale di droga. Persino un altissimo esponente dell'ONU da Vienna, e l'ha ripetuto qui a Bruxelles, ha denunciato il ruolo delle banche nel traffico internazionale, nella copertura dei capitali del traffico di droga. Questa relazione non è sufficiente, e per questo non la voteremo.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). –Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλές οι φορές που σαν θέμα συζήτηση στην Ολομέλεια έχουμε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αποκαλύπτουν κάποιους από τους ιδιοκτήτες υπεράκτιων εταιρειών. Πρέπει να σημειωθεί πως δυστυχώς σχεδόν πάντα στις λίστες αυτές περιλαμβάνονται και ονόματα πολιτικών, συχνά δε πολύ γνωστών. Βέβαια, υποπτεύομαι πως, όπως και τις προηγούμενες φορές, κι αυτή τη φορά θα εκφραστούν διάφορες απόψεις αλλά στο τέλος θα έχουμε μηδενικό πραγματικό αποτέλεσμα ή ίσως –το καλύτερο σενάριο– να ασκηθούν διώξεις εναντίον κάποιων αποδιοπομπαίων τράγων και όλοι οι υπόλοιποι να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τα κενά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Και θα συνεχίσουν να τα εκμεταλλεύονται, διότι αυτές ακριβώς οι υπεράκτιες εταιρείες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος αυτού. Ο διεθνής κορπορατισμός, προς την πλήρη επικράτηση του οποίου οδεύουμε σταθερά, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τις υπεράκτιες εταιρείες, οι δε πολιτικοί ηγέτες αρκούνται πλέον στον ρόλο του απλού διεκπεραιωτή διαφόρων υποθέσεων των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό με το υπάρχον οικονομικό σύστημα και η μόνη λύση την οποία εμείς προτείνουμε είναι η εκ βάθρων ανατροπή του.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). – Herr Präsident! Als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses möchte ich mich zuerst bei allen Mitgliedern, beim Sekretariat, bei den Berichterstattern, aber auch bei Kommissar Moscovici für die faire und gute Zusammenarbeit in den letzten anderthalb Jahren bedanken. Wir haben 25 Hearings durchgeführt, elf Studien veranlasst und sieben Vor-Ort-Besuche gemacht. Das Ergebnis liegt jetzt vor, und es liegt in der Hand der Fraktionen, die Empfehlungen, die der Ausschuss erarbeitet hat, anzunehmen. Ich habe die große Bitte, dass wir diesen Bericht jetzt am Ende nicht so gestalten, dass wir keinerlei Forderungen mehr haben. Wir müssen den Druck aufrechterhalten! Deshalb bin ich auch dafür, dass ein Sonderausschuss bis Ende der Legislaturperiode installiert wird. Und ich hoffe, die Fraktionen finden hier eine gemeinsame Linie.

„Transparenz ist der Schlüssel“, hat Herr Moscovici gesagt. Dass wir den Paradigmenwechsel bereits erreicht haben, wage ich allerdings zu bezweifeln. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander und mit dem Parlament lässt zu wünschen übrig. Bevor die EU-Mitgliedstaaten Sanktionen gegen Drittstaaten beschließen, müssen sie ihren eigenen Verantwortungsbereich in Ordnung bringen. Das ist meine Schlussfolgerung aus den Panama-Papieren. Und deshalb sage ich: Persönlich werde ich dem Änderungsantrag Nummer 14 der Sozialdemokraten, in dem vier Mitgliedstaaten genannt werden, auch zustimmen. Und ich bitte alle, morgen einen Beschluss und einen Vorschlag zu erarbeiten, der auch den notwendigen Druck erzeugt.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur Langen, comme président de la commission PANA, vous avez été un excellent président et vous venez d’en faire la démonstration. Je vous invite dès lors à convaincre votre groupe, si vous ne voulez pas baisser le niveau d’ambition de ce rapport, de retirer toutes les demandes de votes séparés qui ont été déposées par votre groupe ou des amendements qui visent toujours, après avoir partagé un constat sur le scandale que représente l’évasion fiscale ou la fraude fiscale, à élargir le champ des exceptions ou à diminuer le champ d’application des législations que nous mettons en œuvre.

J’invite aussi à l’esprit de bonne coopération auquel M. Rosati a fait appel. Nous lui donnons rendez-vous pour être ambitieux, à nos côtés, dans la dénonciation du rôle des intermédiaires, car il s’agit de la prochaine étape conséquente, lorsque nous aurons adopté ce rapport de la commission PANA.

Enfin, s’agissant de la liste des paradis fiscaux, je soutiens, moi aussi, bien évidemment, les amendements de mes collègues Peter Simon et Paul Tang, qui doivent permettre de faire la lumière sur les pratiques au sein de l’Union européenne.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Berès, I am afraid that only one minute was communicated to the Secretariat. I do apologise.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, PANA-tutkintavaliokunnan mietintö on herättänyt paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Erityisen suuria tunteita on herättänyt kohta EU:n sisäisten veroparatiisien listaamisesta. Nyt saavutetusta ratkaisusta riippumatta on selvää, että ennemmin tai myöhemmin tähän ongelmaan täytyy puuttua. Tämä on vähänkin pidemmällä aikavälillä myös veroparatiisipalveluita tarjoavien valtioiden kansalaisten etu. Jos finanssi- ja verosuunnittelusektori saavat liian suuren vallan, häviävät lopulta kaikki.

PANA-mietinnössä on myös monia muita tärkeitä kohtia. Nostan esiin vaatimukset kehittää veroparatiiseille yhteinen määritelmä, vapaatuotantoalueiden parempi sääntely, kolmansien valtioiden rahanpesukartoitusten kunnianhimon tason nostaminen, yritysten käytännesääntöryhmän vahvistaminen sekä veronkierron ja veron välttelyn välittäjiin puuttuminen. Keskeisiä aloitteita yhdistää se, että ne vaativat pitkän aikavälin seurantaa. Siksi PANA-tutkintavaliokunnan tekemää hyvää työtä täytyy jatkaa entistäkin tarkemmin…

(Puhemies keskeytti puhujan)

(Puhuja ei suostunut vastaamaan sinisen kortin kysymykseen (työjärjestyksen 162 artiklan 8 kohdan mukaisesti))

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – Monsieur le Président, à partir de ce rapport et des 200 recommandations qui l’accompagnent, il est urgent de s’attaquer à l’évasion et à la fraude fiscales en mettant nos actes en accord avec nos paroles et avec ce texte. Il est temps de mettre fin à cette folie qui coûte aux travailleurs européens 1 000 milliards d’euros, selon le chiffre de la Commission européenne. Ceci représente plus de dix fois le budget de l’Union européenne elle-même. C’est aussi dix fois plus que ce que la conférence de Paris a décidé d’attribuer au Fonds vert pour le climat.

Il faut donc avancer à grands pas vers une harmonisation de la fiscalité des entreprises et des banques qui soit efficace, dès lors qu’elle permettrait de réorienter l’argent vers la création d’emplois et la transition environnementale: taxer la spéculation financière, exiger la transparence bancaire et empêcher la fraude organisée, notamment à la TVA. Un acte efficace serait aussi de sortir de l’impuissance et d’utiliser les ressorts de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise la modification de l’exigence d’unanimité au Conseil européen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, voilà dix-huit mois que notre commission enquête sur le scandale des «Panama Papers». Demain, nous voterons notre rapport final. Nous, députés au Parlement européen, devons être au rendez-vous!

À l'heure où les citoyens ne supportent plus l'impunité et l'inaction face aux privilèges fiscaux de quelques-uns, il est inacceptable, et surtout incompréhensible, que certains, dans cet hémicycle, cherchent à affaiblir nos recommandations pour combattre l’évasion fiscale. Soyons à la hauteur de nos responsabilités, adoptons un rapport ambitieux face à des États membres qui bloquent systématiquement les réformes nécessaires de transparence et d’harmonisation fiscales. Notre Parlement doit leur rappeler le sens de l'intérêt général.

À celles et ceux qui hésitent encore à voter certaines des recommandations clés, je veux rappeler ceci: l'évasion fiscale est un processus destructeur qui pille les finances publiques, accentue les inégalités et menace les fondements du vivre ensemble. Qui refuse d’agir contre elle détruit l'Europe.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – Madam Joly, everyone wants to continue this committee. I wondered if you would agree with me that perhaps a good name for it should be the ‘Robespierre committee’, because it just seems to be an excuse for a bunch of lefties to give big business and little businesses who are trying to protect themselves a good kicking. So perhaps, Madam, you would agree with me, the ‘Robespierre committee’ should be the name given to this committee in the future?

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE), réponse «carton bleu». – Je retrouve là votre attitude habituelle de négation des crises climatiques ou des crises financières, et du rôle des paradis fiscaux, et notamment celui de l’Angleterre, qui a un réseau de paradis fiscaux qui sont extrêmement néfastes pour le reste de l’Union, et j’espère bien que, dans la deuxième partie des négociations, nous parviendrons à ce que votre pays soit tenu d’appliquer la réglementation européenne à vos territoires offshore pour avoir accès au marché unique.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Joly, wir beide hatten ja Gelegenheit, an einem Bericht zum Thema Geldwäsche zu arbeiten.

Meine Frage ist folgende: Sind Sie dafür, dass wir die schwarze Liste haben mit Nennung der Namen, inklusive der europäischen Länder?

Das Zweite: Ist es nicht unumwunden wichtig, dem Vorschlag von Jean-Claude Juncker zu folgen, der gesagt hat: Diese schreckliche Einstimmigkeit in Steuerfragen bei den Mitgliedstaaten muss verändert werden. Wie stehen Sie dazu?

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE), réponse «carton bleu». – Évidemment que je voterai l'amendement qui propose de citer les paradis fiscaux internes à l'Union. C’est très important et je remercie Peter Simon d'avoir déposé cet amendement. Nous devons passer outre l'unanimité au Conseil, qui est une disposition tout à fait dépassée. Je prends acte de la promesse qu'avait faite Jean-Claude Juncker devant nous d’utiliser l'article 116. C'est donc un espoir et je voudrais que les membres de cette assemblée n'affaiblissent pas nos recommandations en ce sens.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Belastingontduiking is strafbaar, belastingontwijking is dat niet. In principe heeft iedereen het recht om zo weinig mogelijk belastingen te betalen zolang men binnen de krijtlijnen van de wet blijft. De kern van het probleem is dat, hoewel elk individu en elk bedrijf dezelfde rechten heeft, ze niet beschikken over dezelfde mogelijkheden. Een kmo in West-Vlaanderen kan de diensten van Appleby gewoonweg niet betalen. Dit is wat ik noem klassenfiscaliteit. De Panama Papers en nadien ook de Paradise Papers brachten de omvang hiervan aan het licht. Nu moeten we de politieke keuze maken voor fiscale rechtvaardigheid en dat moeten we samen doen.

De aanbevelingen die de PANA-commissie voorlegt zijn nodig, maar zolang de lidstaten niet meegaan in de logica van rechtvaardige fiscaliteit blijft het vechten met één arm. Ook de commissaris heeft het in zijn inleiding aangehaald. De Commissie en vooral de Raad moeten mee in het bad. Als overheid is het belangrijk om een wettelijk kader vast te leggen zonder juridische achterpoortjes en met transparantie als voornaamste leidraad. Maar een overheid moet ook haar beperkingen kennen. Met een klopjacht winnen we niets. Met een politiek steekspel tussen lidstaten trouwens evenmin.

Collega's, onze reputatie als Europees Parlement staat hier op het spel. Ik roep iedereen dan ook op om zich bewust te zijn van de impact die onze aanbevelingen zullen hebben. We moeten ambitieus zijn, maar mogen ons niet verliezen in onrealistische, populistische voorstellen. De lidstaten moeten overtuigd worden en niet tegen elkaar opgezet worden. Indien we hierin niet slagen, zullen de lidstaten blind blijven meegaan in de logica van multinationals en dan zijn zij uiteindelijk de winnaars.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come Lei sa bene, i temi della politica fiscale sono diventati centrali nella discussione del Parlamento e delle istituzioni europee, soprattutto per gli scandali, purtroppo – prima "LuxLeaks" e adesso "Panama Papers" – per questa ragione abbiamo bisogno di azioni ambiziose ed efficaci per contrastare il fenomeno dell'evasione come quello dell'elusione.

Allora bisogna introdurre meccanismi che proteggano in maniera efficace gli informatori che ci hanno permesso di conoscere lo stato delle cose, bisogna proibire la creazione di società di facciata, bisogna introdurre criteri più stretti e sanzioni efficaci nella definizione delle liste europee, e bisogna definire una quota di tassazione minima nell'Unione europea per tutte le imprese.

Credo però che le cose più importanti siano, da un lato, indicare esplicitamente quali sono i paesi europei da mettere nella black list, quelli cioè che praticano e favoriscono processi di evasione e di elusione delle imprese lì residenti. Ma ancor di più, bisogna superare le conseguenze negative della regola dell'unanimità attraverso l'utilizzo dell'articolo 116: non è possibile lasciare ad un paese il diritto di veto sulle politiche fiscali.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). – Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms gribu pateikties Langena kungam par komitejas vadību un pārējiem kolēģiem par darbu, lai arī nevaru piekrist visiem punktiem rekomendācijās.

Savā komitejas darbā mēs redzējām, cik grūti ir sadarboties finanšu ziņu iestādēm, kas vāc šo informāciju, un finanšu tirgus uzraugiem ne tikai pārrobežu ziņā, bet arī citreiz vienas valsts ietvaros. Tāpēc, manuprāt, atslēga nav veidot jaunas institūcijas, bet nodrošināt šo finanšu ziņu apmaiņu un finanšu tirgus uzraugu informāciju. Bet Panamas komitejas laikā mēs redzējām arī, cik dažāda un atšķirīga ir izpratne par politiķu ētiku, par likumdošanu, kas regulē interešu konfliktus dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un arī par nodokļu likumdošanu, un mēs satikām ministrus – valdību ministrus, kuri bija lieliski eksperti trasta kompāniju jautājumos. Tai pašā laikā mēs sastapām deputātus, kuri joprojām strādā par nodokļu konsultantiem un brīvajā laikā nodarbojas ar likumdošanu, un tad nav brīnums, ka šajās valstīs notiek kliedzoši noziegumi kā žurnālistu noslepkavošana.

Netīra nauda nenes laimi. Tai seko netīri cilvēki ar savu neētiku.

(Runātājs piekrita atbildēt uz „zilās kartītes” jautājumu (Reglamenta 162. panta 8. punkts))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – Do you think with all these rules and regulations that are being brought in by the European Union on the back of this report that business is going to flood into the UK immediately after Brexit because people want to put their money where they feel it is safe and is not going to be plundered by a lot of left-wing individuals who just want to destroy businesses and create a Communist super state?

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR), blue-card answer. – The short answer is no.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señor presidente. Yo creo que nos ha quedado un buen informe. Lamento las enmiendas presentadas y los votos parciales por parte de liberales y populares y quisiera hacer una petición específica a aquellos diputados populares y liberales que sí creen en la justicia fiscal: que, por favor, mañana nos apoyen para tener un buen informe. Y estoy convencido de que habrá muchos diputados que no van a votar a favor de las enmiendas oficiales presentadas por su grupo o sus grupos, y así lo espero.

Porque, además, necesitamos un informe muy contundente —que lo tenemos—, porque sabemos que tenemos un problema en el Consejo. Y un riesgo de esta legislatura es que después de todo el trabajo realizado todas las cuestiones queden bloqueadas en el Consejo. Y tenemos en estos momentos la Directiva sobre transparencia fiscal, la base común imponible del impuesto de sociedades, la lista negra, que nos ha dejado evidentemente un regusto amargo, porque tiene muchas limitaciones, sanciones prácticamente inexistentes, no menciona paraísos fiscales europeos. Hay una batalla que dar en el Consejo, y este Parlamento debe sacar mañana un texto muy ambicioso.

Y también me sumo a la petición a la Comisión Europea de que utilice el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para hacer propuestas fiscales en codecisión y salir de este bloqueo inaceptable de los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 

  President. – From now on, for time reasons, no blue cards will be accepted.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). – Herr Präsident! Die Aufarbeitung der Panama Papers hat für mich im Wesentlichen zwei Erkenntnisse zutage gebracht. Erstens: Bei der Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung benötigen wir natürlich eine internationale Zusammenarbeit. Aber das geht nur, wenn wir auch einen entsprechenden Druck aufbauen, dass zusammengearbeitet wird. Und zweitens: Wir müssen schon klar machen, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union Rechtsräume haben, wo Steuersparmodelle und Steuergestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ich hätte mich gefreut, wenn die Sozialdemokraten meinem Antrag im Ausschuss schon zugestimmt hätten und nicht jetzt groß ihren befördern.

Dass es nicht gelungen ist, in die schwarze Liste, die die Finanzminister beschlossen haben, auch Rechtsräume der Europäischen Union mit aufzunehmen, zeigt, wie wenig entwickelt die Sensibilitäten hier sind. Und zweitens: Wer es auf die Liste geschafft hat – diese 17 unglücklichen Staaten –, muss nicht mal mit Sanktionen rechnen. Ich glaube, dass wir hier als Europäer schon etwas stärker auftreten sollten, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass Geldwäschehochburgen ausgetrocknet werden.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Herr Präsident! Das internationale Journalistenkonsortium hat bei Geldwäsche, bei Betrug, bei aggressivster Steuervermeidung, beim Verstecken von Geld von Reichen und Multis, mithilfe von Handlangern wie Mossack Fonseca Licht ins Dunkel gebracht.

Wir im Europäischen Parlament, wir Sozialdemokraten, sind auf der hellen Seite der Gesetzgebung. Ich sehe, die Kommission ist es auch. Jetzt ist es vor allem an der Zeit, dass die Mitgliedstaaten sich nicht mehr verstecken. Es geht um die Umsetzung und die Weiterentwicklung der Geldwäscherichtlinie. Es geht um öffentliche länderweise Berichterstattung. Es geht um die berühmte Liste der Steuersümpfe: auch EU-Staaten gehören da drauf. Es geht darum, Briefkastenfirmen endlich zu verbieten. Es geht darum, die digitale Betriebsstätte zu definieren. Vieles ist zu tun. Im Übrigen bin ich deshalb der Ansicht, dass die Einstimmigkeit im Rat bei Steuerfragen abgeschafft gehört.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhor Presidente, caros Colegas, os paraísos fiscais prejudicam os mais pobres, sobrecarregam quem paga impostos, prejudicam a concorrência, sobretudo as pequenas e médias empresas, minam e prejudicam também o crescimento económico e o nosso modelo social. Os jornalistas, agradecemos-lhes, juntaram-se em vários consórcios, denunciaram e deram visibilidade a um problema que, para ser eficazmente combatido, também ele precisa de um novo consórcio, à escala global, o dos governos, mas também exige da nossa parte aquilo que podemos fazer já da parte da União Europeia.

Não é necessário uniformizar as taxas, mas podemos uniformizar a base tributária, no mínimo, os conceitos e as definições. Desde logo, devíamos ter na União Europeia uma definição comum e rigorosa para paraíso fiscal. As propostas que temos também são simples: a existência de um número de identificação fiscal para a União Europeia, a troca automática de informações entre as autoridades fiscais, a introdução de uma matéria coletável comum consolidada, o controlo das sociedades residentes e a penalização de empresas que não cumprem a legislação.

 
  
MPphoto
 

  Hugues Bayet (S&D). – Monsieur le Président, les masques tombent enfin.

La première étape, c’était mardi dernier, lorsque les États membres ont approuvé une liste de paradis fiscaux complètement faussée: pas de sanction, pas d’États membres de l’Union concernés, pas de mécanisme de suivi précis pour la Suisse, Jersey ou les Îles Caïman, par exemple. Les États-Unis, quant à eux, ne sont même pas cités.

La deuxième étape se déroule devant nos yeux. On voit une droite voulant affaiblir largement un texte qui contient, enfin, des propositions consistantes pour lutter contre le fléau du blanchiment et l’évasion fiscale.

La troisième étape, enfin, c’est l’attitude de certains États membres en politique intérieure, à commencer par mon propre pays, la Belgique, dont le gouvernement fédéral de droite traîne les pieds pour appliquer concrètement plusieurs dispositions antiblanchiment relatives aux bénéficiaires effectifs.

Il y a ainsi en vérité chez les conservateurs une profonde hypocrisie entre l’indignation qui suit chaque -leaks et la faiblesse des actes posés. J’espère donc que tout le monde votera tous les éléments de ce texte, sinon ceux qui votent contre seront responsables du prochain scandale fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). – Señor presidente, señorías, la democracia es un régimen de opinión pública. Por tanto, es inexcusable felicitar al consorcio de periodistas que, con valentía, denunció el tremendo escándalo que ha dado origen al trabajo de la Comisión PANA.

A mi juicio, resulta prioritaria una definición común de paraíso fiscal. Y también cabe resaltar que, aunque en la lista negra no figuren algunos Estados miembros, no es tolerable que algunos se comporten como paraísos fiscales. Debemos distinguir entre evasión fiscal y elusión fiscal. La evasión siempre es punible y su persecución tiene que ser implacable. La elusión fiscal puede ser legal, pero no es ética. Hay que impedir que las leyes permitan la elusión fiscal. Hay leyes que no son éticas, y, por tanto, hay que modificarlas para impedir que existan ámbitos privilegiados que, aun cumpliendo las leyes, puedan eludir los compromisos morales y sociales.

Por último, me gustaría recordar que el papel de la Unión Europea es impulsar la reforma de las leyes de los Estados miembros para que sus jurisdicciones sean competentes para juzgar no por el lugar donde se produce el acto ilícito, sino por quien lo promueve, y así poder fallar en contra del infractor.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señor presidente. Yo me atrevo a decir, señorías, que estamos ante uno de los informes más importantes que este Parlamento va a aprobar en esta legislatura. Y me sumo a los que piden a la derecha que no diluya el contenido de este informe, la fortaleza de estas propuestas.

Creo que estamos ante una gigantesca maquinaria financiera en general, en todo el mundo, para evadir impuestos. Y la evasión fiscal provoca alarma social, en gran parte porque es letal para el Estado del bienestar.

Va a haber, en mi opinión, tres grandes líneas de lucha en esta larga marcha por la justicia fiscal. La primera es la lucha contra los paraísos. Es una idea que ha empezado a tomar cuerpo, la Unión Europea está ya haciendo la lista. No es perfecta —lo sé— pero es una lista que nadie ha hecho en el mundo. Y es el primer paso.

La segunda es la lucha contra la opacidad fiscal, el secreto bancario, los intermediarios. Yo creo que esto es clave en esta larga marcha que estamos queriendo llevar a cabo.

Y la tercera es la colaboración internacional. Estamos ante un tema internacional que requiere el esfuerzo de todos nosotros.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tausend Milliarden Euro gehen Europa wegen Steueroasen und Steuerhinterziehung verloren. Da kann etwas nicht in Ordnung sein! Es ist haarsträubend, was wir täglich bei jeder neuen Untersuchung, bei jedem neuen Ausschuss an mangelndem politischem Willen, an mangelnden Sanktionsmechanismen, an Instrumenten und an Steuerschlupflöchern neu entdecken.

Das größte Problem ist nicht nur außerhalb der Europäischen Union, das Problem beginnt mitten in der Europäischen Union: der Mangel an europäischer und internationaler Zusammenarbeit, die Uneinigkeit und der Egoismus mancher Mitgliedstaaten und das Fehlen einer gemeinsamen europäischen Steuerpolitik. Wegen zu wenig Europa haben wir zu viel an Steueroasen und zu wenig Handlungsmöglichkeit. Ich fordere eine Besteuerung dort, wo die Wertschöpfung stattfindet, eine Offenlegung aller Mitgliedstaaten, die sich nicht an die Regeln halten …

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, due sono le lezioni che dobbiamo trarre dai lavori di questa commissione: su elusione ed evasione fiscale l'Unione europea non può permettersi di fare sconti, e la battaglia a casa nostra è tutt'altro che conclusa.

Il Consiglio deve fare la sua parte. Abbiamo una black list ora, ma siamo delusi dal fatto che non ci siano sanzioni e dal fatto che vi siano alcuni esclusi: i paradisi fiscali di casa nostra, che incentivano pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, consentendo alle multinazionali aliquote dello "zero virgola"; bisogna superare l'unanimità sulle questioni fiscali e approvare gli strumenti che servono, in primis la rendicontazione Stato per Stato, su cui quest'Aula si è già espressa.

Infine, i lavori della commissione hanno finalmente chiarito che i fenomeni di elusione ed evasione sono globali, ed è a livello globale che vanno adottate le soluzioni che servono. I paesi in via di sviluppo pagano il prezzo più alto: noi vogliamo valutazioni di impatto delle politiche fiscali europee sui paesi in via di sviluppo e che l'Unione spinga per avere un vero organismo intergovernativo a livello ONU che riscriva le regole fiscali globali in condizioni di parità con tutti i paesi.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, τασσόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Όμως κανένας δεν νομιμοποιείται, εν ονόματι της καταπολέμησης της φορολογικής παρανομίας, να ισοπεδώσει τον φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισοπεδώσει τη δυνατότητα των χωρών μελών να ασκούν και να καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική, που είναι κυριαρχικό τους δικαίωμα και ένα από τα βασικά στοιχεία της ελεύθερης οικονομίας, εκτός κι αν θέλουμε να επιστρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανελεύθερες, κλειστές, κεντροποιημένες οικονομίες.

Δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προσπαθούμε να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός χρηματοοικονομικών περιουσιών· να μην μπορεί να προσελκύσει επιχειρήσεις· να μην μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα να της επιβάλουμε και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, που θα σκοτώσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε «ναι» στον δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό, «όχι» στον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό.

Αλλά, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ήταν άστοχο εκ μέρους σας να θέσετε ζήτημα για την πλειοψηφία όσον αφορά τις αποφάσεις για τη φορολογική πολιτική. Εδώ υπάρχουν άλλα μη σοβαρά θέματα και πιο χαμηλής ισχύος θέματα…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Trgovina z orožjem, terorizem, droga, korupcije, davčne utaje, bogatenje multinacionalk. To je to, o čemer danes govorimo, ko govorimo o zakrivljanju izvora denarja in premoženja, davčnih utajah, izogibanju plačevanja davkov.

Nekaj nezakonitega, nekaj neetičnega, zagotovo pa vse to razjeda ustroj tako Evropske unije kot sveta v celoti. Kot smo slišali, se v enem letu v Evropski uniji izgubi toliko davkov, kot je naš proračun za sedem let. Se pravi, da gre za resen fiskalni problem, zaradi česar nimamo takšnega razvoja, kot ga bi želeli, predvsem pa nimamo kvalitetnega življenja za tiste ljudi, ki živijo tudi od plačevanja davkov. Nimamo kvalitetne sociale, nimamo dobrega izobraževalnega sistema, zdravstvenega sistema, zato je nujno, da so ukrepi jasni, odločni in da se pri tej stvari ne želi gledati skozi prste, niti če so o vprašanju države članice EU.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la commissione di inchiesta istituita dopo i "Panama Papers" è un'importante manifestazione dell'impegno assunto dalle istituzioni europee per debellare la piaga della finanza illecita nel mercato unico. Il risultato che abbiamo ottenuto con l'aggiornamento della black list dei paradisi fiscali è sicuramente parziale e molto resta ancora da fare. Ma è sicuramente un passo fondamentale verso un rafforzamento della trasparenza e della responsabilità nel sistema finanziario.

Il nostro dovere è quello di dare un seguito concreto alla preziosa attività di inchiesta portata avanti negli ultimi anni da giornalisti e ONG, svelando un inquietante sommerso fatto di corruzione, frodi, conflitti di interesse, evasione fiscale e pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato, e che fra le altre cose è costata la vita a Daphne Caruana Galizia.

La libertà di informazione va tutelata con un forte senso di responsabilità e moralità, e dobbiamo sempre tenere presente che i passi in avanti che l'Europa compie verso una reale trasparenza della finanza non riguardano solo il mercato o le banche, ma prima di tutto la democrazia e i cittadini.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, το χτύπημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο Συμβούλιο. Εκεί είναι το κλειδί. Εκεί πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις και εκεί υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία όχι μόνο δεν επιθυμούν να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις αλλά εμποδίζουν και τη λήψη των αποφάσεων.

Επομένως έχουμε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, ο οποίος ουσιαστικά είναι η δεύτερη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Επιθυμεί ουσιαστικά να δημιουργηθεί αυτός ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω, λοιπόν, ότι εκεί είναι το κλειδί.

Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις με τον εξής γνώμονα: οι πολυεθνικές και οποιοσδήποτε βγάζει κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φορολογούνται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Εκεί που βγαίνουν τα κέρδη, εκεί πρέπει να φορολογούνται. Εάν περάσει αυτή η βασική αρχή, τότε ξεκινάμε πάρα πολύ σωστά.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Paní předsedající, žijeme ve světě, kde procento nejvíce majetných vlastní polovinu světového bohatství. Deset procent nejbohatších vlastní dokonce osmdesát devět procent a platit daně je však asi proti společenskému bonmotu a tak se ekonomické nůžky mezi těmi nejbohatšími a námi ostatními dále rozevírají.

Devadesát devět procent obyvatel zažívalo za ekonomické krize škrty a jedno procento si užívalo v daňových rájích. To je to, co ničí svět a naději na spravedlivou společnost. Boj proti daňovým rájům považuji za zcela principiální a zcela nutný pro sociálně-ekonomickou stabilitu státu. Zákony a pravidla mají chránit ty nejzranitelnější, a nikoliv jen ty nejbohatší.

Odmítám si zvyknout na to, že mocní a bohatí prostě odmítají platit daně a okrádají tak společnost, která jim pomohla k bohatství. Musíme přestat po každém úniku prostě jenom dávat najevo naše zděšení a něco opravdu začít reálně dělat. Tato zpráva může být začátek, ale musíme ji dovézt ke zcela konkrétním krokům.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες είναι μία πρακτική η οποία είναι παλιά αλλά έχει έξαρση τα τελευταία χρόνια. Το άσχημο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η διαφθορά που προκύπτει και από τα Paradise Papers και από τα Panama Papers αλλά και από άλλα σκάνδαλα του παρελθόντος έχει αποκαλυφθεί από δημοσιογράφους και όχι από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Αυτό αποδεικνύει την αδυναμία αλλά και την απροθυμία των κρατών να πατάξουν τις παρανομίες.

Βεβαίως, χρειάζεται σε κάθε κράτος ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και όχι σαν αυτό που έχουν επιβάλει οι διεθνείς τοκογλύφοι στην Ελλάδα, κυρίως στα ελληνικά νησιά, που ωθεί τους πολίτες στη φοροαπαλλαγή και στη φοροαποφυγή. Βεβαίως και απαιτείται συνεργασία, διαφάνεια και έλεγχος. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει, διότι οι πολιτικοί εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις χρηματοδοτούνται είτε από πολυεθνικές εταιρείες είτε από άλλους αφανείς χρηματοδότες με σκοτεινούς σκοπούς. Όλες όμως αυτές οι αδυναμίες επ’ ουδενί δεν πρέπει να αποτελέσουν πρόσχημα για να καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας, όπως εισηγήθηκε ο επίτροπος ο κ. Moscovici. Αυτό θα καταστρέψει την ενότητα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Lahko smo zadovoljni z delom v odboru PANA, za kar gre seveda zahvala predvsem gospodu predsedniku Langnu in obema poročevalcema.

Vendar pa smo skupaj opravili veliko delo, pokazali smo tudi na številne zelo konkretne primere davčnih utaj in pranja denarja, med drugim tudi na pranje denarja v največji slovenski državni banki.

Seveda pa so naše pristojnosti omejene. Mi ne moremo ukrepati tam, kjer bi morale ukrepati države. To je njihova naloga in mi nimamo izvršilne moči.

Ukrepanje v teh primerih, ko gre za davčne utaje, ko gre za pranje denarja posameznih držav, pa kaže tudi na to, kako resno so države pripravljene, da se soočijo in spopadejo s tem problemom. Nekatere namreč ne ukrepajo popolnoma nič, zato seveda podpiram tudi amandma, ki je predlagan v tej smeri, da morajo pristojni organi in države ukrepati takoj, ko zaznajo sume nepravilnosti.

 
  
MPphoto
 

  Monika Beňová (S&D). – Pán komisár, kolegyne, kolegovia, boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí musí byť spoločným záujmom všetkých členských štátov Európskej únie. Vzájomná výmena informácií, ale aj ochota spolupracovať v tejto oblasti, má však, ako vidíme, veľké medzery. Nečinnosť kompetentných inštitúcií na národných, ale aj na európskej úrovni, to ako vždy len reagujeme na nejaké nové zverejnené informácie, údaje a škandály, to všetko vyvoláva veľkú mieru sklamania u občanov. A zvlášť u tých podnikateľov, ktorí svoje dane poctivo platia. Musíme byť úprimní a priznať, že nielen schránkové firmy či podvody s DPH, ktoré idú do miliárd eur, ale aj rôzne formy daňových úľav pre rôzne formy podnikania, ako to vidíme napríklad v Luxembursku, v Holandsku, na Cypre, v Írsku či v iných krajinách, neprospievajú dobrým a najmä férovým praktikám v Európskej únii. Osobitným problémom potom sú schránkové firmy, ktoré participujú priamo na peniazoch z rozpočtu Európskej únie a na rôznych projektoch, ktoré Európska únia ponúka na zlepšenie prostredia vo svojich členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, EU ulaže velike napore u identificiranje i sankcioniranje subjekata koji sudjeluju u pranju novca i utaji poreza. To je ispravan put jer svi moraju dati svoj financijski doprinos društvu kako bi ono moglo prosperirati.

Na više je mjesta naglašen nedostatak resursa koji muči Komisiju, ali i nadležna nacionalna tijela. Budimo realni, za učinkovitu borbu protiv pranja novca i utaje poreza potrebna su velika financijska sredstva.

Ironija je u tome da popriličan dio sredstava koja se troše na ovakve operacije dolazi od oporezivanja malih i srednjih poduzeća te građana, dakle onih koji si, čak i da to žele, ne mogu priuštiti skrivanje novca po poreznim oazama. Veliki skrivaju novac, a mi dodatno opterećujemo male kako bismo ih u tome spriječili.

Zato smatram da, osim usavršavanja metoda borbe protiv pranja novca i utaje, moramo ozbiljno poraditi na poreznoj politici. Osim sprječavanja i kažnjavanja, u ovoj je borbi vrlo važan faktor i demotivacija koja se postiže stimulativnom politikom koja nagrađuje reinvestiranje, zapošljavanje i rast.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, όλοι σχεδόν εδώ μέσα τασσόμαστε εναντίον της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Όμως νομίζω, συνάδελφοι, ότι δεν είμαστε όλοι ειλικρινείς και θα το δείτε στις ψηφοφορίες, όταν δούμε τι θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί, όταν πάμε στην ώρα των αποφάσεων, παίρνει άλλη στροφή το πράγμα.

Έχει λεχθεί και είναι πολύ σωστό ότι άλλο φοροδιαφυγή και άλλο φοροαποφυγή. Η φοροαποφυγή γίνεται νόμιμα. Είναι εδώ που πρέπει να δράσει η Ευρωβουλή, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να καταργηθεί ή να μπουν οι περιορισμοί του νόμου. Υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα: Τα δισεκατομμύρια που χάνονται από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή –πολύ σωστά θα πει κάποιος– θα έμπαιναν στην οικονομία, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και τα τρισεκατομμύρια που παρκάρονται στους φορολογικούς παραδείσους και που επίσης θα μπορούσαν να μπουν στην ευρωπαϊκή οικονομία και να κατανεμηθούν πιο σωστά υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Κλείνω με την εξής φράση: να πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψιν ταυτόχρονα και τις ιδιαιτερότητες των οικονομικών βιομηχανιών των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Rad bi poudaril, da je ... rad bi čestital najprej vsem članom odbora PANAMA za dobro opravljeno delo, poročilo je odlično, veliko je priporočil, ki lahko dobro vplivajo na regulacijo tega problema, tako na evropski kakor tudi v državah članicah.

Še posebej bi pa rad povedal naslednje: v vseh državah članicah demokratična javnost, ki se bori za vladavino prava, ni dovolj močna, da bi se uspešno spoprijela s finančno mafijo, ki vlada ponekod. Zadnji primer velike afere, ki je bil že v dvorani omenjen, NLB Irangate, kjer se je oprala več kot milijarda umazanega iranskega denarja za sumljive nevarne namene, je že eden takih.

Ravno zato potrebujemo močno Evropsko unijo in učinkovite inštitucije, ki ne bodo samo s prstom kazale na napake, ampak tudi ukrepale.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Nem hiszem, hogy bárki vitatná: rendszerszintű problémákkal állunk szemben, ami az adókikerülés különböző technikáinak alkalmazását illeti. Egyértelmű, hogy transznacionális vállalkozások vagy óriási vagyonnal rendelkező személyek sikerrel bújnak ki adófizetési kötelezettségeik alól, megbotránkozást váltva ki a polgárok részéről, és megingatva hitüket a közös teherviselés igazságosságában.

Nem tehetünk úgy, mintha nem látnák: egyes országok és állami intézmények cinkosaik és anyagi haszonélvezőik ezeknek a mechanizmusoknak, amelyek megmérgezik társadalmainkat és hiteltelenítenek kormányokat, intézményeket, politikai mozgalmakat is. A probléma megoldásához komplex jogalkotási, jogalkalmazási, szabályozási, ellenőrzési és szankcionálási eljárásrend szükséges.

Kérdés, hogy most tesszük-e meg ezeket a lépéseket vagy akkor, amikor még nagyobb károkat okoz a jelenség. A jogállamiság érvényesüléséhez ugyanis nem csak a törvények betartása, hanem a társadalmi igazságosság érvényre juttatása is szükséges. Ha pedig erre a jelenlegi politikusok nem képesek, akkor a polgárok újakat keresnek helyettük.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je remercie l’ensemble des parlementaires, sur tous les bancs, parce que je note tout de même, par-delà les différences normales, légitimes, une volonté commune de lutter contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et l’optimisation fiscale.

Depuis le début de ce mandat, vous savez que c’est aussi une priorité forte de cette Commission, et c’est assurément la mienne. Ensemble, nous avons fait – c’est sans doute dû à un contexte, mais c’est aussi dû à une volonté – plus en trois ans que dans les vingt années précédentes sur ce front, grâce aux journalistes – à qui je rends hommage –, grâce aux lanceurs d’alerte – dont je reconnais le rôle –, grâce au Parlement, grâce à votre travail, et j’espère aussi un peu grâce à la Commission.

Quelles sont les réussites que nous avons déjà engrangées depuis trois ans? Ne les négligeons pas, ne faisons pas, à chaque fois, comme si nous partions d’une espèce de table rase, car cela a un côté un peu décourageant. Les échanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers, et, du coup, la fin du secret bancaire, c’est quand même une vraie révolution pour toute une génération ou des générations. La déclaration pays par pays, pour les entreprises, n’est pas encore publique et j’appelle à nouveau le Conseil à aller dans ce sens-là, mais il existe. Les deux directives de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qui vont, petit à petit, prohiber toute une série de mécanismes répréhensibles, dont certains – c’est un peu une illusion d’optique – appartiennent déjà au passé, alors que leurs effets sont révélés. Je salue l’adoption au Conseil, la semaine dernière, de la proposition sur la TVA pour le commerce en ligne, qui va aussi réduire la fraude. Vous voyez donc qu’on avance. On avance, parfois à grand pas, parfois à plus petits pas, mais on avance.

Peut-on se satisfaire de ce premier bilan? Par définition, non. Il faut continuer, il faut aller plus loin, il faut ne jamais relâcher la pression, il faut continuer à alimenter en propositions. Vous savez que, pour ma part, je ne lâcherai pas le morceau et que la Commission sera active sur ce front jusqu’au dernier jour de son mandat, je vous l’assure. Les citoyens européens nous le demandent. Plus que cela, ils l’exigent. Chacun d’entre nous – et cela vaut pour les États membres d’abord – aura à rendre des comptes sur ce front.

Je le dis clairement, il ne faut pas que nous attendions le prochain scandale pour agir. La Commission prend ses responsabilités. Nous avons, dans ce sens-là, relancé le projet d’assiette fiscale européenne pour l’impôt sur les sociétés. Je dis ici que cette réforme, qui n’est pas qu’une réforme de lutte contre la fraude, qui est la définition de la fiscalité des entreprises pour le 21e siècle, est la mère de toutes les réformes. Je ne pourrai pas terminer ce mandat satisfait de mon action comme commissaire à la fiscalité si nous n’y parvenons pas.

Vous avez raison, il faut accélérer et j’appelle le Conseil à accélérer et à conclure ce dossier avant le terme de cette année 2018 qui va commencer. Il faut ainsi mettre en pratique un principe simple selon lequel les entreprises doivent payer leurs impôts là où elles génèrent leurs profits. Vous savez que le fait d’avoir une assiette commune consolidée – et j’insiste sur le terme «consolidée» – permet justement d’éviter le transfert de bénéfices, qui est une source de fraude absolument massive, voilà ce qu’est la vraie justice fiscale en actes.

La Commission va aussi faire des propositions pour une taxation plus juste des entreprises numériques qui, par leur nature même et par l’archaïsme de nos systèmes fiscaux, échappent largement à l’imposition des sociétés. Il n’est pas acceptable que le taux d’imposition effectif des entreprises numériques soit plus de deux fois moins élevé que celui appliqué aux entreprises traditionnelles. Il y a là quelque chose qui est une distorsion. Préparer l’avenir, c’est aussi adapter notre système fiscal pour l’adapter à ces nouvelles réalités. Je voulais vous assurer de la volonté de la Commission d’avancer dans ce sens-là.

Je voudrais réagir à quelques-unes des très nombreuses questions soulevées par les députés. Je vais commencer par la liste noire. Je veux, là-dessus, être sans ambiguïté: cette liste noire n’est pas la liste de la Commission, c’est celle des États membres, c’est celle du Conseil. Les États membres et le Conseil ont choisi une modalité qui est de passer par le code de conduite, d’avoir un mode d’élaboration intergouvernementale. Eh bien, c’est leur responsabilité et ce sont les ministres des finances qui doivent la justifier. Je vois mon nom, à chaque fois, ce serait la liste Moscovici. Non, ce n’est pas la liste que j’ai proposée. Ce que j’ai proposé, c’est qu’il y ait une liste, mais c’est le Conseil qui a fait sa liste, avec ses forces et ses faiblesses. Cela étant dit, je veux quand même dire une chose à ce Parlement – que je connais bien, j’en ai été membre – : parfois, le mieux est l’ennemi du bien. Cette liste, incontestablement, est un progrès, d’abord parce qu’elle existe – c’est la première dans l’histoire de l’Union européenne –; ensuite, parce que le processus de screening, de dialogue avec les États membres a été mené de manière sérieuse; enfin, parce que ces résultats ne sont pas négligeables: 17 pays sur la liste noire et 47 sur la liste grise. Ce qui est important pour moi, c’est cela, c’est que le processus même de listage, de listing, a conduit beaucoup de pays à prendre des engagements.

Alors je le dis de cette façon-là, je pense que discréditer cette liste, la considérer comme anodine, comme nulle et non avenue, comme inutile, cela n’est pas un bon procédé. Si on fait ainsi, on va décourager cette bonne volonté encore incomplète, alors qu’il faut, au contraire, aller plus loin. Oui, cette liste est un progrès, un progrès limité, un progrès incomplet, mais un progrès incontestable.

Comment faire en sorte de le compléter? D’abord, être extrêmement sérieux sur les engagements. C’est le cœur pour moi.

Deuxièmement, demander avec force au États membres de mettre en place des sanctions, et des sanctions réelles, et puis être capable d’ouvrir un processus. Ce n’est pas une photo, ce n’est pas un quitus. Il va falloir, derrière ça, qu’on fasse vivre ce processus.

Alors, il y a une grande question qui est posée, j’ai vu qu’il y avait un amendement qui avait été déposé, sur lequel je me garderai de me prononcer, de savoir s’il y a ou pas des paradis fiscaux dans l’Union européenne. Si on regarde les critères qui ont été pris au départ, si on fait une analyse systémique, si on se compare à d’autres, je pense que ce point est contestable. Je l’ai dit. Par ailleurs, je pense, là encore, que mettre tel ou tel pays sur la liste des paradis fiscaux, ce serait un peu les décourager ou les inciter à ne pas poursuivre des efforts qu’ils ont déjà faits, et je ne veux pas les nommer, mais l’échange automatique d’informations, cela existe, l’application de BEPS, cela existe. Il n’y a pas de pays dans l’Union européenne qui ait un taux d’imposition zéro.

Cela dit, il y a de très graves problèmes et de très graves manquements dans un certain nombre de pays de l’Union européenne, et si le Parlement estime que cela justifie de les inscrire en tant que paradis fiscaux, c’est votre droit de le faire. Pour ma part, j’ai essayé d’expliquer ce qu’était la démarche. C’est là-dessus que je veux insister, pas seulement sur les listes, mais sur les systèmes fiscaux des États membres, parce que c’est cela le problème. C’est le fait que certains de ces systèmes fiscaux sont favorables, c’est vrai, à des pratiques que nous condamnons.

L’agenda de la transparence fiscale se construit et se met aussi en place au sein de l’Union européenne. C’est la mise en place des mesures BEPS – j’en ai parlé –, c’est la convergence en matière fiscale, qui doit demeurer un objectif. Là, j’incite les parlementaires, mais aussi les citoyens, à demander des comptes à leurs gouvernements, à dénoncer ceux qui refusent d’avancer sur le chemin de la transparence. C’est vrai qu’il reste encore des différences marquées, des prudences, et que, quand le feu des médias retombe, quand il n’y a plus de scandale, je vois revenir moi-même cette sorte de nature humaine et politique qui fait que, tout à coup, le naturel revient au galop et la timidité s’impose à nouveau.

Je continuerai, pour ma part, à appeler les États membres à travailler à la modification de leurs règles fiscales, celles qui restent favorables à la planification et à l’optimisation fiscale agressive, à adopter de vraies sanctions – je crois vraiment que cela doit être une conclusion très opérationnelle pour tous nos travaux –, et je souhaite aussi que – j’ai entendu des points de vue contrastés là-dessus – nous avancions vers la fin de la règle de l’unanimité. La Commission va publier une communication là—dessus début 2018.

Enfin, j’entends les appels à utiliser l’article 116 et je m’engage à avancer sur cette voie d’ici la fin du mandat, avec, quand même, une finalité, qui est de ne pas l’utiliser à mauvais escient. Nous avons un outil qui s’appelle «les coopérations renforcées», qui n’avait jamais été utilisé de façon conclusive. Je voudrais que, si on utilise l’article 116, on le fasse de manière positive.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie nouvelle fois de votre implication, de votre détermination. Vous allez voter demain les amendements et le rapport final de votre commission et, dans le rôle qui est le mien, je vous invite à maintenir le plus haut niveau d’ambition. La Commission a déjà répondu et continuera à répondre présent, à répondre à vos appels et je ne ménagerai pas vos efforts. Je vous le redis: ensemble, ne baissons pas la garde contre l’évasion et l’opacité fiscales. Nous avons déjà remporté des batailles. La guerre, elle, est loin d’être gagnée et donc, comme on disait dans ma jeunesse, continuons le combat.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek, rapporteur. – Madam President, I appreciate the debate and the contribution and the overall approach by Commissioner Moscovici. When it comes to the report itself, I want it to be based primarily on the findings of our investigations. We have a committee of inquiry, not the committee of impressions or prejudices.

Therefore, my Group does not support the paragraphs which either go against the compromises we have reached, those that are entirely out of the scope of our investigation, or those which would give some unworkable recommendations. The vote on those amendments was not fully representative of the balance of the committee. We would have liked to streamline the report for the plenary and make strong and credible recommendations. It is more or less the same as what we have done with the draft report and compromises, which were supported by a broad majority.

Finally, I would like to call on the Commission and especially on the Member States to take our recommendations seriously and to follow up on our proposals. Our citizens expect us to deliver on tax justice.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod, rapporteur. – Madam President, thank you so much to my colleagues for this very important and good debate. I also appreciate the strong support for the report and recommendations and I want to thank Commissioner Moscovici for the great work the Commission is doing in this field and also – in his words – ‘to end the culture of secrecy’ and, I would say, obstruction in the field of taxation and avoidance and to create a culture of transparency and sincere corporation in this field between Parliament and Commission and hopefully also, in the future, with the Council.

The Council needs to open up, it needs to be accountable to the citizens, to the public in Europe and we need to discuss this in the open. When countries block progress, they need to be named and shamed. We need to have an open and sincere debate. That is what the citizens of Europe deserve in such a serious matter as tax avoidance and taxation.

I also would like to thank the EPP Group. I heard Mr Rosati saying that we had a very strong and good report. I want to urge all of my colleagues to keep it that way because tomorrow we are going to vote and, as some have noticed, there are a lot of split votes unfortunately, but I just appeal to Parliament for us to have a strong and good report, as Mr Rosati said and others said. Do not water down the strong recommendations we have.

It is time now to stand up for the citizens of Europe. I also urge the citizens and the media to look into each and every vote tomorrow and see who is on the side of citizens in this very important fight. We have to win that fight. This Parliament must take a brave stand with this report. We are not going to end with this report. We also call, from the S&D Group, for a special committee to be set up until the end of the term to investigate, to further follow up on all of these 211 recommendations, because there is a lot of work to do. We have made progress and will continue to make progress, but we can only do that if we have a strong vote tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Komisja śledcza Parlamentu Europejskiego prowadząca przez rok dochodzenie w sprawie Panama Papers wydała szokujący wyrok. Brak woli politycznej niektórych państw członkowskich UE umożliwił omijanie przepisów podatkowych. Komisja rzuca ciężkie oskarżenie pod adresem rządów europejskich, które przez ponad 20 lat stały się wspólnikami prania czarnych pieniędzy oraz omijania przepisów podatkowych. Europosłowie zgodnie podkreślają, że Unia Europejska jako całość musi odgrywać zasadniczą rolę w globalnej walce z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków. Należy jednak realistycznie podejść do problemu. Wątpliwość może budzić dotychczasowy efekt prac Komisji w postaci raportów końcowych, których z uwagi na niektóre postanowienia nie mogę poprzeć. Chodzi tu o powtarzające się zapisy o harmonizacji prawa podatkowego, wprowadzenie wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania, zniesienie zasady jednomyślności w Radzie. W mojej opinii naruszałoby to suwerenność podatkową Polski. W związku z powyższym wstrzymuję się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. – A Panama Papírokból világossá vált, hogy a világ pénzügyi és politikai elitje különböző offshore-cégeken és országokon keresztül próbálja elrejteni vagyona egy jelentős részét a nyilvánosság elől. Azóta számtalan hasonló ügy került nyilvánosságra: a Paradicsom papírok, az azeri pénzmosoda, amelyek ugyanarra a logikára épülnek: bonyolult céghálón keresztül elrejteni a kétes eredetű vagyont, bevételt, hogy ne kelljen elszámolni, és ne kelljen adót fizetni.

Eközben elvileg szigorú pénzmosás elleni szabályok léteznek az unión belül, valamint a bankoknak, és a bankfelügyeleti szerveknek egyaránt szigorú ellenőrző rendszerei vannak. Sajnos az uniós jogszabályok sem fednek le minden kiskaput, de a tagállami jogba való átültetés, sőt a végrehajtás és a végrehajtás ellenőrzése sem történik megfelelően. Alapvetően azért, mert a korrupció és a pénzügyi érdekek hálója átszövi a gazdaság és a politika világát, kihasználva jogszabályi háttér inkoherenciáját.

A hatékonyság növeléséhez az EU-nak számos olyan döntést kellene hoznia, ami a szabályokat szigorítaná. Többek között: meg kellene tiltania az adóparadicsomokban letelepedett jogi konstrukciókkal való kereskedelmi kapcsolatokat, amennyiben a végső kedvezményezett nem azonosítható. A céghálókkal kapcsolatosan a nyilvánosságot növelni és garantálni kell. EU-s forrásokat nem szabad olyan cégek számára kifizetni, amelyekkel kapcsolatban felmerül az adóelkerülés gyanúja, valamint meg kell tiltani az offshore hátterű cégek közbeszerzésekben való részvételét.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. – După mai multe amânări, Comisia Europeană și-a îndeplinit angajamentul de a publica lista cu paradisurile fiscale care nu cooperează pe linia prevenirii spălării de bani și a evaziunii fiscale. A fost nevoie de obiectivitate și analize aprofundate.

Ceea ce ridică semne de întrebare este însă lista mult mai lungă cu acele paradisuri fiscale și alte jurisdicții fiscale care sunt pe o altă listă, și anume a acelor paradisuri fiscale care și-au luat angajamentul că vor adopta măsurile necesare pentru a deveni pe deplin cooperante. Aici avem nevoie de monitorizarea riguroasă a acestor paradisuri fiscale astfel încât, dacă nu îndeplinesc angajamentele luate, să fie trecute în lista neagră a celor necooperante.

Așteptăm acum propuneri ale Comisiei pentru sancțiunile pe care statele membre trebuie să le aplice paradisurilor fiscale necooperante.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Pinigų plovimas susijęs su neteisėtu pinigų nuslėpimu, taip pat naudojantis tarptautiniais nusikaltėlių tinklais, siekiant užmaskuoti neteisėtai gautų pajamų pobūdį, kad atrodytų, jog jos gautos legaliai. 2016 metais Parlamentas sudarė Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejais, susijusiais su pinigų plovimu. Jo išvados yra šokiruojančios. Panamos dokumentuose nutekėję duomenys apima konfidencialius 213 634 užjūrio įmonių duomenis kartu su dvylikos dabartinių ir ankstesnių valstybės vadovų, beveik 200 politikų iš viso pasaulio ir daugybės įžymybių iš įvairių sričių vardais. Daugeliu atvejų nebuvo atlikta jokių tyrimų siekiant nustatyti pagrindinius tikruosius subjektų savininkus arba tokie tyrimai buvo neišsamūs. Šito pasekmė yra tai, kad neįmanoma nustatyti subjekto savininką ir jį kontroliuojančią struktūrą arba gautos informacijos apie verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį. Tai reikia pakeisti. Pelnas turėtų būti apmokestinamas jo gavimo vietoje. Dabartiniai Sąjungos teisės aktai yra nepakankami, o tai sudarė sąlygas Panamos dokumentuose atskleistiems veiksmams ir finansinėms struktūroms. Būtinai reikia nustatyti bendrą ES požiūrį, kuriuo būtų vadovaujamasi kovojant su priedangos įmonėmis trečiosiose šalyse, užjūrio šalyse ir teritorijose bei atokiausiuose regionuose, taip siekiant galutinai nutraukti praktiką, kuria siekiama išvengti deramos mokesčių dalies mokėjimo ES.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου