Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (разискване)
 3.Състав на комисиите: вж. протокола
 4.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Устойчивото управление на външните риболовни флотове (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (гласуване)
  5.2.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони (A8-0380/2017 - Albert Deß) (гласуване)
  5.3.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (A8-0258/2017 - Julie Girling) (гласуване)
  5.4.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (гласуване)
  5.5.Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (гласуване)
  5.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (гласуване)
  5.7.Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (гласуване)
  5.8.Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (гласуване)
  5.9.Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (гласуване)
  5.10.Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (гласуване)
  5.11.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (гласуване)
  5.12.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (гласуване)
  5.13.Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  5.14.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (гласуване)
  5.15.По пътя към цифрова търговска стратегия (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.По пътя към цифрова търговска стратегия (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Положението в Афганистан (разискване)
 11.Положението на хората от общността рохингия (разискване)
 12.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (разискване)
 15.Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (разискване)
 16.Положението на мигрантите в Либия (разискване)
 17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 18.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (разискване)
 19.Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1136 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5311 kb)
Правна информация