Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui - Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (diskusijos)
 9.A. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Pirmininko pareiškimas
 12.Oficialus pasveikinimas
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (balsavimas)
  13.2.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: Fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (B8-0666/2017) (balsavimas)
  13.3.Rekomendacijų projektas, parengtas po pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo (B8-0660/2017) (balsavimas)
  13.4.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (balsavimas)
  13.5.Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita (A8-0350/2017 - David McAllister) (balsavimas)
  13.6.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (balsavimas)
  13.7.Honkongas – 20 metų po perdavimo (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
  14.1.Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 18.Šengeno erdvės plėtra ir stiprinimas – Bulgarija, Rumunija ir Kroatija (diskusija aktualia tema)
 19.Socialinio ramsčio įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Darbotvarkė iki 2030 m. ir Eurostato ataskaita apie pažangos siekiant darnaus vystymosi tikslų ES stebėseną (diskusijos)
 21.ES civilinės saugos mechanizmas ir jo nuosavi operaciniai pajėgumai (diskusijos)
 22.Nacistinių ir fašistinių simbolių ir šūkių draudimas visoje ES (diskusijos)
 23.Europos Parlamento tyrimo teisė (diskusijos)
 24.Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimas (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 26.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (942 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4520 kb)
Teisinis pranešimas