Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Situace v Afghánistánu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Jednání Petičního výboru v roce 2016 (rozprava)
 4.Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (rozprava)
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  5.1.Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy
  5.2.Kambodža: zákaz opozice
  5.3.Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (hlasování)
  8.2.Kambodža: zákaz opozice (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (hlasování)
  8.3.Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (hlasování)
  8.4.Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (hlasování)
  8.5.Situace v Afghánistánu (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (hlasování)
  8.6.Situace Rohingyů (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (hlasování)
  8.7.Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (hlasování)
  8.8.Jednání Petičního výboru v roce 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (hlasování)
  8.9.Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (B8-0666/2017)
  9.2.Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (B8-0660/2017)
  9.3.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong 20 let po předání (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Situace v Afghánistánu (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Situace Rohingyů (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Jednání Petičního výboru v roce 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 13.Petice: viz zápis
 14.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 15.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 16.Ukončení denního zasedání
 17.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (596 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2652 kb)
Právní upozornění