Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 14 december 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Afghanistan (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (debat)
 4.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (debat)
 5.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodja: het verbod op de oppositie
  5.3.El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (stemming)
  8.2.Cambodja: het verbod op de oppositie (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (stemming)
  8.3.El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (stemming)
  8.4.Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (stemming)
  8.5.Situatie in Afghanistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (stemming)
  8.6.Situatie van de Rohingya (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (stemming)
  8.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (stemming)
  8.8.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (stemming)
  8.9.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (B8-0666/2017)
  9.2.Anbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (B8-0660/2017)
  9.3.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Situatie in Afghanistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Situatie van de Rohingya (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzoekschriften: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (596 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2652 kb)
Juridische mededeling